http://wiki.nuug.no/styre/ http://wiki.nuug.no/styre/201004-agenda

Agenda for konstituerende styremøte i NUUG 2011-09-01

Tid: Torsdag 2011-09-01 kl. 19:00 - 20:00
Sted: Frikanalkontoret, Gullhaugveien 12, Nydalen, Oslo (ring på hos Biovisjon)

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Normalt er frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 28. august 2011, men pga. uheldige omstendigheter aksepteres det denne gangen saksfremlegg frem til møtets start. Se ellers styreinstruksen.

2011-01 Konstituering av styret

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

Sekretær (ledig)

Håvard Fosseng fram til nå

Kasserer (ledig)

Ole Kristian Lier i starten av perioden, Petter Reinholdtsen pr. nå

Nestleder (ledig)

Tommy Botten fram til nå

Kontaktperson for likesinnede foreninger (ledig?)

? fram til nå

Kontaktperson mot HiO (ledig)

Gaute Nessan fram til nå

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut informasjon på web. Kasserer fører regnskap i LODO og følger opp økonomien, samt betaler ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal holde oversikt over slike, samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot Høgskolen i Oslo bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde kontakt med våre kontaktpersoner på !HiO og bistå i forbindelse med prisutdelingen som foregår i HiOs lokaler.

Ny styresammensetning bør snarest rapporteres til Brønnøysundsregistrene.

2011-02 Hva ønsker vi for NUUG fremover?

Styret bør ha en diskusjon om hvordan foreningen NUUG skal fungere fremover, samt hvilken aktivitet og hvilke saker vi ønsker å fokusere på. Rekrutteringen kunne vært bedre, og aktivitetsnivået kunne vært høyere.

Skal vi fortsette med utdeling av prisutdeling? Christer i Friprog-senteret har foreslått at det gjøres under GoOpen 2011.

Andre innspill?

Forslag til vedtak:

styre/2011-konstituering (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)