Referat fra styremøtet i NUUG 2011-10-20

Tid: Torsdag 2011-10-20 kl. 19:30 - 21:00
Sted: Skype

Tilstede

Styremedlemmer

Varamedlemmer

SAK 2011-07 Status på foregående saker fra sekretæriatet

kan opprettes til de som ønsker.

ballen ligger hos jeso.

SAK 2011-08: Prisutdeling under GoOpen 2012 - Status

SAK 2011-09: Status og fremdrift for arbeidet med FiksGataMi og stortings-tjenesten

Fiks gata mi:

Stortingstjenesten:

SAK 2011-10: Budsjett - innspill fra styret og begynne innsamling av innspill fra undergruppene

alle skal delta!

SAK 2011-11: Økning av antall timer for JESO sekretariattjenester fra 10 til 15 timer per måned

SAK 2011-12: Spørsmål om å innføre regnskapsføring som en del av JESO sekretariatavtalen

SAK 2011-13: Sted, tid, og møte schedule for styret framover

styre/2011-10-20-referat (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)