http://wiki.nuug.no/styre/2011-konstituering-referat

Agenda styremøte i NUUG 2011-10-20

Tid: Torsdag 2011-10-20 kl. 19:30 - 21:00

Sted: Skype!

2011-07:

Inviterte:

Agenda:

Kan alle som ikke har lagt inn Skype konto legge inn skype konto på følgende side: http://wiki.nuug.no/styre/2011-10-20

Se også http://wiki.nuug.no/styre/2011-konstituering-referat

Vel møtt.

styre/2011-10-20 (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)