Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2011-01-19 21:08:29
Size: 3718
Editor: cm-84
Comment: Lagt inn saksnummer.
Revision 9 as of 2015-11-29 21:27:01
Size: 3722
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
[:styre/201004-agenda:Førre styremøte 2010-06-04]. [[styre/201004-agenda|Førre styremøte 2010-06-04]].
Line 4: Line 4:
Tid: Onsdag 2010-09-29 kl. 19:00 - 21:00 [[BR]] Stad: Heime hos Petter, Nydalen, Oslo Tid: Onsdag 2010-09-29 kl. 19:00 - 21:00 <<BR>> Stad: Heime hos Petter, Nydalen, Oslo
Line 22: Line 22:
[[TableOfContents(4)]] <<TableOfContents(4)>>
Line 24: Line 24:
Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet. Sjå ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen]. På grunn av kort innkallingsfrist tillatter vi saker frem til kl 24:00 dagen før (søndag 20. juni 2010) Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet. Sjå ellers [[http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml|styreinstruksen]]. På grunn av kort innkallingsfrist tillatter vi saker frem til kl 24:00 dagen før (søndag 20. juni 2010)
Line 28: Line 28:
'''jonp sier:''' Det bør legges inn en sak tilsvarende [:styre/20091008-agenda#head-f71bd04388ffe891181163602c5dfb2d291143e8:2009-29 Kjøp av dollar for 2010 og 2011] for å kjøpe dollar for 2012. '''jonp sier:''' Det bør legges inn en sak tilsvarende [[styre/20091008-agenda#head-f71bd04388ffe891181163602c5dfb2d291143e8|2009-29 Kjøp av dollar for 2010 og 2011]] for å kjøpe dollar for 2012.

Førre styremøte 2010-06-04.

Agenda for styremøte i NUUG 2010-09-29

Tid: Onsdag 2010-09-29 kl. 19:00 - 21:00
Stad: Heime hos Petter, Nydalen, Oslo

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Ole Kristian Lien (skype: oklien)
  • Håvard Fosseng
  • Salve J. Nilsen (skype: salvejn)
  • Tommy Botten Jensen
 • Varamedlemmer:
  • Gaute Nessan
  • Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)

Forfall:

 • Ingen så langt

Med mindre Tommy kjem med noko betre nyttar vi Skype som konferansetelefonsystem. Høgttalarar og mikrofon var hos Petter etter sist styremøte.

Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet. Sjå ellers styreinstruksen. På grunn av kort innkallingsfrist tillatter vi saker frem til kl 24:00 dagen før (søndag 20. juni 2010)

SAKSLISTE ER EN KOPI FRA FORRIGE STYREMØTET

jonp sier: Det bør legges inn en sak tilsvarende 2009-29 Kjøp av dollar for 2010 og 2011 for å kjøpe dollar for 2012.

2010-19 Godkjenning av referat (Håvard) [1 min]

Utkast til referat fra styremøtet 12. april vart sendt i e-post til styret 14. april og er å rekne som automatisk godkjent.

2010-20 Opptak og endringer av medlemmer (Håvard) [2 min]

Framlegg til vedtak:

Styret godkjenner dei nye medlemmene og tek utmeldingane til ettertting.

Orienteringar

2010-21 Økonomistatus (Ole Kristian) [? min]

? legg fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.

2010-22 Tilsetting av sekretariat (Håvard) [2 min]

Oppfølging av tidlegare saker

Vedtakssaker

2010-23 Erstatning av kasserer

Ole Kristian Lien har trukket seg fra styret av personlige årsaker, og vi må finne en erstatning. Enten ved å arrangere nyvalg på ekstraordinært årsmøte eller ved omrokkering i styret.

Forslag til vedtak

 • Må utarbeides

2010-24 NUUG-styrets si arbeidsform og planar for NUUG framover (Salve) [20 min]

og 2010-06-04 (avlyst) Framlegg til vedtak

2010-25 Styrets situasjon, og arbeidet fremover

 • Petter sitt forslag:
  • Vi ber valgkomiteen om å vurdere sin stilling
  • Fokusere på å gå hardt mot medlemmene for å rekruttere nye styremedlemmer og valgkomité
 • Salve sitt forslag
  • Kalle inn til ekstraordinært årsmøte
  • Samme som Petter, men sette frist på dette til ekstraordinært årsmøte

Vedtatt: Styret følger Petter sitt forslag (styret kaller IKKE inn til ekstraordinært årsmøte)

2010-26 Medlemsskap i Stiftelsen for programvareutvikling i Norge

NUUG støtter stiftelsen med 5000kr

(vedtatt)

2010-27 Påfyll av dollarkonto

48000 USD

(vedatatt)

2010-28 Friprog-prisen

Salve foreslår:

 • 2010 arrangementet går ut
 • Vi gir ut prisen annet hvert år fra og med 2011
 • Vi innleder arbeidet med å få doblet premiesummen

(vedtatt)

2010-29 Kasserersituasjon

Styret har ikke funnet erstatning for kasserer Ole Kristian Lien. Styret vedtar at leder Petter Reinholdsen tar over kasserer-rollen frem til neste generalforsamling.

(vedtatt)

Eventuelt

https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=3113

Annet

2010-30 Wiki-side med salgsargumenter

Gaute setter sammen en liste over "salgsargumenter" som styret og andre kan bruke for å finne nye medlemmer til styret og aktivegruppa. Frist for leveranse: 11. oktober. Gaute oppretter wiki-side.

styre/20100929-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)