Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2010-09-29 19:19:41
Size: 3712
Editor: SalveJNilsen
Comment:
Revision 8 as of 2011-01-19 21:08:29
Size: 3718
Editor: cm-84
Comment: Lagt inn saksnummer.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 30: Line 30:
----
 /!\ '''Edit conflict - other version:'''
Line 33: Line 31:
----
== 2010-XX Godkjenning av referat (Håvard) [1 min] ==
== 2010-19 Godkjenning av referat (Håvard) [1 min] ==
Line 37: Line 34:
== 2010-XX Opptak og endringer av medlemmer (Håvard) [2 min] == == 2010-20 Opptak og endringer av medlemmer (Håvard) [2 min] ==
Line 43: Line 40:
=== 2010-XX Økonomistatus (Ole Kristian) [? min] === === 2010-21 Økonomistatus (Ole Kristian) [? min] ===
Line 46: Line 43:
=== 2010-XX Tilsetting av sekretariat (Håvard) [2 min] === === 2010-22 Tilsetting av sekretariat (Håvard) [2 min] ===
Line 49: Line 46:
== 2010-XX Erstatning av kasserer == == 2010-23 Erstatning av kasserer ==
Line 55: Line 52:
== 2010-XX NUUG-styrets si arbeidsform og planar for NUUG framover (Salve) [20 min] == == 2010-24 NUUG-styrets si arbeidsform og planar for NUUG framover (Salve) [20 min] ==
Line 58: Line 55:
== Eventuelt ==

https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=3113

=== 2010-XX Styrets situasjon, og arbeidet fremover ===
=== 2010-25 Styrets situasjon, og arbeidet fremover ===
Line 74: Line 67:
=== 2010-XX Medlemsskap i Stiftelsen for programvareutvikling i Norge === === 2010-26 Medlemsskap i Stiftelsen for programvareutvikling i Norge ===
Line 81: Line 74:
=== 2010-XX Påfyll av dollarkonto === === 2010-27 Påfyll av dollarkonto ===
Line 88: Line 81:
=== Friprog-prisen === === 2010-28 Friprog-prisen ===
Line 99: Line 92:
=== Kasserersituasjon === === 2010-29 Kasserersituasjon ===
Line 106: Line 99:
== Eventuelt ==

https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=3113
Line 107: Line 104:
=== 2010-30 Wiki-side med salgsargumenter ===

[:styre/201004-agenda:Førre styremøte 2010-06-04].

Agenda for styremøte i NUUG 2010-09-29

Tid: Onsdag 2010-09-29 kl. 19:00 - 21:00 BR Stad: Heime hos Petter, Nydalen, Oslo

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Ole Kristian Lien (skype: oklien)
  • Håvard Fosseng
  • Salve J. Nilsen (skype: salvejn)
  • Tommy Botten Jensen
 • Varamedlemmer:
  • Gaute Nessan
  • Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)

Forfall:

 • Ingen så langt

Med mindre Tommy kjem med noko betre nyttar vi Skype som konferansetelefonsystem. Høgttalarar og mikrofon var hos Petter etter sist styremøte.

TableOfContents(4)

Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet. Sjå ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen]. På grunn av kort innkallingsfrist tillatter vi saker frem til kl 24:00 dagen før (søndag 20. juni 2010)

SAKSLISTE ER EN KOPI FRA FORRIGE STYREMØTET

jonp sier: Det bør legges inn en sak tilsvarende [:styre/20091008-agenda#head-f71bd04388ffe891181163602c5dfb2d291143e8:2009-29 Kjøp av dollar for 2010 og 2011] for å kjøpe dollar for 2012.

2010-19 Godkjenning av referat (Håvard) [1 min]

Utkast til referat fra styremøtet 12. april vart sendt i e-post til styret 14. april og er å rekne som automatisk godkjent.

2010-20 Opptak og endringer av medlemmer (Håvard) [2 min]

Framlegg til vedtak:

Styret godkjenner dei nye medlemmene og tek utmeldingane til ettertting.

Orienteringar

2010-21 Økonomistatus (Ole Kristian) [? min]

? legg fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.

2010-22 Tilsetting av sekretariat (Håvard) [2 min]

Oppfølging av tidlegare saker

Vedtakssaker

2010-23 Erstatning av kasserer

Ole Kristian Lien har trukket seg fra styret av personlige årsaker, og vi må finne en erstatning. Enten ved å arrangere nyvalg på ekstraordinært årsmøte eller ved omrokkering i styret.

Forslag til vedtak

 • Må utarbeides

2010-24 NUUG-styrets si arbeidsform og planar for NUUG framover (Salve) [20 min]

og 2010-06-04 (avlyst) Framlegg til vedtak

2010-25 Styrets situasjon, og arbeidet fremover

 • Petter sitt forslag:
  • Vi ber valgkomiteen om å vurdere sin stilling
  • Fokusere på å gå hardt mot medlemmene for å rekruttere nye styremedlemmer og valgkomité
 • Salve sitt forslag
  • Kalle inn til ekstraordinært årsmøte
  • Samme som Petter, men sette frist på dette til ekstraordinært årsmøte

Vedtatt: Styret følger Petter sitt forslag (styret kaller IKKE inn til ekstraordinært årsmøte)

2010-26 Medlemsskap i Stiftelsen for programvareutvikling i Norge

NUUG støtter stiftelsen med 5000kr

(vedtatt)

2010-27 Påfyll av dollarkonto

48000 USD

(vedatatt)

2010-28 Friprog-prisen

Salve foreslår:

 • 2010 arrangementet går ut
 • Vi gir ut prisen annet hvert år fra og med 2011
 • Vi innleder arbeidet med å få doblet premiesummen

(vedtatt)

2010-29 Kasserersituasjon

Styret har ikke funnet erstatning for kasserer Ole Kristian Lien. Styret vedtar at leder Petter Reinholdsen tar over kasserer-rollen frem til neste generalforsamling.

(vedtatt)

Eventuelt

https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=3113

Annet

2010-30 Wiki-side med salgsargumenter

Gaute setter sammen en liste over "salgsargumenter" som styret og andre kan bruke for å finne nye medlemmer til styret og aktivegruppa. Frist for leveranse: 11. oktober. Gaute oppretter wiki-side.

styre/20100929-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)