Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2010-09-29 13:53:05
Size: 2165
Editor: SalveJNilsen
Comment: kopi av forrige agenda
Revision 2 as of 2010-09-29 13:53:44
Size: 2128
Editor: SalveJNilsen
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:

Tid: Onsdag 2010-09-29 kl. 19:00 - 21:00 [[BR]]
Stad: Heime hos Petter, Nydalen, Oslo
Tid: Onsdag 2010-09-29 kl. 19:00 - 21:00 [[BR]] Stad: Heime hos Petter, Nydalen, Oslo
Line 19: Line 17:
Line 23: Line 20:

Med mindre Tommy kjem med noko betre nyttar vi Skype som
konferansetelefonsystem. Høgttalarar og mikrofon var hos Petter etter
sist styremøte.
Med mindre Tommy kjem med noko betre nyttar vi Skype som konferansetelefonsystem. Høgttalarar og mikrofon var hos Petter etter sist styremøte.
Line 30: Line 24:
Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlege orienteringar
og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet.
Sjå ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml
styreinstruksen]. På grunn av kort innkallingsfrist tillatter vi saker
frem til kl 24:00 dagen før (søndag 20. juni 2010)
Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet.  Sjå ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen]. På grunn av kort innkallingsfrist tillatter vi saker frem til kl 24:00 dagen før (søndag 20. juni 2010)
Line 39: Line 29:

Utkast til referat fra styremøtet 12. april vart sendt i e-post til
styret 14. april og er å rekne som automatisk godkjent.
Utkast til referat fra styremøtet 12. april vart sendt i e-post til styret 14. april og er å rekne som automatisk godkjent.
Line 44: Line 32:
Line 50: Line 37:
Line 52: Line 38:

? legg fram økonomistatus og status for overgang til ny
kasserar.
? legg fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.
Line 57: Line 41:

Line 60: Line 42:
Line 62: Line 43:
Line 64: Line 44:
Line 69: Line 48:
  Må utarbeides
 . Må utarbeides
Line 72: Line 50:
og 2010-06-04 (avlyst)
Framlegg til vedtak
og 2010-06-04 (avlyst) Framlegg til vedtak
Line 76: Line 53:

[:styre/201004-agenda:Førre styremøte 2010-06-04].

Agenda for styremøte i NUUG 2010-09-29

Tid: Onsdag 2010-09-29 kl. 19:00 - 21:00 BR Stad: Heime hos Petter, Nydalen, Oslo

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Ole Kristian Lien (skype: oklien)
  • Håvard Fosseng
  • Salve J. Nilsen (skype: salvejn)
  • Tommy Botten Jensen
 • Varamedlemmer:
  • Gaute Nessan
  • Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)

Forfall:

 • Ingen så langt

Med mindre Tommy kjem med noko betre nyttar vi Skype som konferansetelefonsystem. Høgttalarar og mikrofon var hos Petter etter sist styremøte.

TableOfContents(4)

Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet. Sjå ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen]. På grunn av kort innkallingsfrist tillatter vi saker frem til kl 24:00 dagen før (søndag 20. juni 2010)

SAKSLISTE ER EN KOPI FRA FORRIGE STYREMØTET

2010-XX Godkjenning av referat (Håvard) [1 min]

Utkast til referat fra styremøtet 12. april vart sendt i e-post til styret 14. april og er å rekne som automatisk godkjent.

2010-XX Opptak og endringer av medlemmer (Håvard) [2 min]

Framlegg til vedtak:

Styret godkjenner dei nye medlemmene og tek utmeldingane til ettertting.

Orienteringar

2010-XX Økonomistatus (Ole Kristian) [? min]

? legg fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.

2010-XX Tilsetting av sekretariat (Håvard) [2 min]

Oppfølging av tidlegare saker

Vedtakssaker

2010-XX Erstatning av kasserer

Ole Kristian Lien har trukket seg fra styret av personlige årsaker, og vi må finne en erstatning. Enten ved å arrangere nyvalg på ekstraordinært årsmøte eller ved omrokkering i styret.

Forslag til vedtak

 • Må utarbeides

2010-XX NUUG-styrets si arbeidsform og planar for NUUG framover (Salve) [20 min]

og 2010-06-04 (avlyst) Framlegg til vedtak

Eventuelt

https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=3113

styre/20100929-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)