Førre styremøte 2010-04-12 og 2010-06-04 (avlyst).

Agenda for styremøte i NUUG 2010-06-21

Tid: Onsdag 2010-06-21 kl. 18:00 - 20:00
Stad: Heime hos Petter, Nydalen, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Med mindre Tommy kjem med noko betre nyttar vi Skype som konferansetelefonsystem. Høgttalarar og mikrofon var hos Petter etter sist styremøte.

Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlege orienteringar og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet. Sjå ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen]. På grunn av kort innkallingsfrist tillatter vi saker frem til kl 24:00 dagen før (søndag 20. juni 2010)

SAKSLISTE ER EN KOPI FRA FORRIGE STYREMØTET

2010-XX Godkjenning av referat (Håvard) [1 min]

Utkast til referat fra styremøtet 12. april vart sendt i e-post til styret 14. april og er å rekne som automatisk godkjent.

2010-XX Opptak og endringer av medlemmer (Håvard) [2 min]

Framlegg til vedtak:

Styret godkjenner dei nye medlemmene og tek utmeldingane til ettertting.

Orienteringar

2010-XX Økonomistatus (Ole Kristian) [? min]

? legg fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.

2010-XX Tilsetting av sekretariat (Håvard) [2 min]

Oppfølging av tidlegare saker

Vedtakssaker

2010-XX Erstatning av kasserer

Ole Kristian Lien har trukket seg fra styret av personlige årsaker, og vi må finne en erstatning. Enten ved å arrangere nyvalg på ekstraordinært årsmøte eller ved omrokkering i styret.

Forslag til vedtak

2010-XX NUUG-styrets si arbeidsform og planar for NUUG framover (Salve) [20 min]

Framlegg til vedtak

Eventuelt

https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=3113

styre/20100621-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)