Førre styremøte 2009-12-15.

Agenda for styremøte i NUUG 2010-02-10

Tid: Onsdag 2010-02-10 kl. 19:00
Stad: Hjemme hos Petter i Nydalen

Inviterte:

Forfall:

Vi satsar på skype som konferansetelefonsystem. Petter har ikke høttaler/mikrofon. Den som har dette må ta det med.

2010-01 Godkjenning av referat (Håvard) [1 min]

Utkast til referat frå styremøtet 15. desember vart sendt ut 23. desember og er å rekne som automatisk godkjent.

2010-02 Opptak og endringar av medlemmer (Håvard) [3 min]

I følge medlemsregisteret 2010-02-10 07:54+0100 har vi 58 firma og 336 personar som medlem. Gjennomsnittleg medlemstid er 4.6 år. Vi manglar epostadresse for 3 personmedlemmer. Fordelinga i kategoriar er 239 medlemmer under bedrift, 59 personlege medlemmer, 17 personlege medlemmer utan USENIX, 19 studentar, 1 studenr utan USENIX og 1 æresmedlemm. 66 medlemmer er også SAGE-medlem.

Den samme fila viser 1 ny person under firma,

Det er utmeldt 2 firmamedlemm, 7 personar under firma, 1 personleg medlem og 1 studentmedlem utan USENIX sidan eksporten datert 2009-12-13 10:50+0200. 2 e-post-adresser og 3 postadresser er endra.

Framlegg til vedtak:

Orienteringar

2010-03 Status for framtidig økonomistyring (Jon Petter/Ole Kristian) [2 min]

Oppfølging av 2009-31.

Jon Petter og Ole Kristian orienterer om status for opplæring av Ole Kristian og planar for framtidig økonomistyring i NUUG etter at Jon Petter går ut av styret i mars.

Vedtakssaker

2010-04 Regnskap for 2009 (Jon Petter) [5 min]

Regnskapet er klart og legges fram til undertegning på møtet.

Framlegg til vedtak:

2010-05 Revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011 (Jon Petter/Ole) [5 min]

Jon Petter og Ole legg fram revidert budsjett etter innspel frå undergruppene og styret på møtet: Budsjett-2010-2011.xls (tallene er de samme som på forrige styremøte).

Framlegg til vedtak:

2010-06 Årsberetning (Håvard) [10 min]

Håvard legg fram utkast til årsberetning fra styret.

2010-07 Årsmøtet (Petter) [10 min]

Plan for ferdigstillelse av årsmøteinnkalling og utsendelse av denne legges fram. Frist er 3 uker før møtet, dvs. 2010-02-16.

Eventuelt

styre/20100210-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)