Forrige styremøte 2009-03-23.

Agenda for styremøte i NUUG 2009-05-19

Tid: Tirsdag 2009-05-19 kl. 17:30 - 18:30
Sted: Linpro, Vitaminveien 1A, Storo, 0409 Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 16. mai 2009. Se ellers styreinstruksen.

2009-18 Referat fra styremøte 2009-03-23 (Ole Kristian) [2 min]

Referat fra styremøte 2009-03-23 ble sendt ut 2009-04-06 og er å regne som automatisk godkjent.

Orienteringer

2009-19 Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [2 min]

I følge medlemsregisteret 2009-05-18 15:31+0200 har vi 63 firma og 343 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.2 år. Vi mangler epostadresse for 5 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 253 medlemmer under bedrift, 60 personlige medlemmer, 13 personlige medlemmer uten USENIX, 15 studenter, 1 studenter uten USENIX og 1 æresmedlemmer. 60 medlemmer er også SAGE-medlem.

2009-20 Høringer om obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor (Håvard) [5 min]

Høring om 2. versjon av standardkatalogen ble levert 13. mai.

Høring om forskrift om obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor har frist 8. juni. Arbeidet er i gang

2009-21 Økonomistatus (Jon Petter) [5 min]

Status pr. 2009-05-18: Totalt i banken tilsvarende NOK 1.026.065, derav 790.828 NOK og 31.997 USD.

Utgifter: Usenix etc.: 213.253 Andre utgifter: 48.634

2009-22 Nytt system for medlemsregister (Jon Petter) [10 min]

Oppfølging av tidligere saker

2009-15 Prisen for fri programvare 2009

Arbeidet med å finne jury er i gang. Komitéen vurderer å dele ut flere priser.

2009-17 Spørreundersøkelse (Håvard) [2 min]

En kort orientering om resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli lagt fram på møtet. Planen er å sende et enkelt sammendrag ut før en mer fullstendig analyse er gjort.

Vedtakssaker

2009-XX Innspill fra revisor om regnskapløsningen vår (Jon Petter) [X min]

http://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&bilag=&year=2009&file=2009-03-12-inn-hasner-brev-oppsummering-2008.pdf

Lodo gir vesentlig større frihet til å utføre endringer enn tradisjonelle regnskapssystemer, og følger på dette området ikke regnskapslovgivningen. Det er likevel sannsynligvis mulig å etterleve revisors krav ved å utøve disiplin ved regnskapsføringen.

Kasserer er ikke helt sikker på hva som menes og savnes i avsnittet om dokumentasjon av balansen, men det refereres muligens til det faktum at mange posteringer i regnskapet er ment å stå på egne ben og ikke har et eget bilag i bilagsarkivet.

Forslag til vedtak:

Eventuelt

ODF-seminar til høsten? (Petter) [2 min]

Det diskuteres om NUUG skal arrangere et ODF-seminar til høsten.

styre/20090519-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)