[:styre/20090119-agenda:Forrige styremøte 2009-01-21].

Agenda for styremøte i NUUG 2009-02-17

Tid: Tirsdag 2009-02-17 kl. 17:00 - 18:00 BR Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

TableOfContents(4)

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 14. februar 2009. Se ellers styreinstruksen.

Orienteringer

Oppfølging av tidligere saker

Vedtakssaker

2009-07 Godkjenning av forslag til styrets beretning (Håvard) [X min]

Håvard har skrevet utkast til beretning, tilgjengelig fra <URL: http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete/beretning >.

Forslag til vedtak:

2009-08 Godkjenning av forslag til budsjett for 2009 og 2010 (Jon Petter) [X min]

Jon Petter legger frem endelig forslag til budsjett. En endring er lagt inn i forhold til budsjettet som ble vedtatt på forrige styremøte: SAGE-satsene var satt 5$ for lavt i 2009 og 2010. Dette er nå korrigert. (Har også oppdatert info-siden. Foreslår å beholde satsene i norske kroner, siden dollarkursen gjør at det holder mer enn nok.)

Forslag til vedtak:

2009-09 Agenda for årsmøtet (Petter) [5 min]

Forslag til saksliste for årsmøtet finnes på <URL: http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete >, og følger malen fra vedtektene. Ingen andre forslag til saker er kommet styret i hende innen fristen for slikt. Det ligger dermed an til et årsmøte uten ekstra saker.

Forslag til vedtak:

Eventuelt