[:styre/20090119-agenda:Forrige styremøte 2009-01-21].

Agenda for styremøte i NUUG 2009-02-17

Tid: Tirsdag 2009-02-17 kl. 18:00 - 19:00 BR Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

TableOfContents(4)

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 14. februar 2009. Se ellers styreinstruksen.

2009-XX Godkjenning av referat (Håvard) [X min]

2009-XX Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [X min]

Orienteringer

2009-XX Økonomistatus (Jon Petter) [X min]

2009-XX Frikanalen tilgjengelig med åpne standarder (Petter/Jarle) [X min]

2009-XX Møter i NUUG Oslo (Petter/Ole Kristian) [X min]

Oppfølging av tidligere saker

Vedtakssaker

Eventuelt