Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2009-01-22 12:09:05
Size: 1658
Comment: Start på agenda. Inn med noen orienteringer som bør inn.
Revision 2 as of 2009-02-16 14:50:14
Size: 1911
Comment: Improviser vedtakssaker.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 30: Line 30:
== 2009-XX Godkjenning av referat (Håvard) [X min] ==

== 2009-XX Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [X min] ==
Line 35: Line 31:

=== 2009-XX Økonomistatus (Jon Petter) [X min] ===

=== 2009-XX Frikanalen tilgjengelig med åpne standarder (Petter/Jarle) [X min] ===

=== 2009-XX Møter i NUUG Oslo (Petter/Ole Kristian) [X min] ===
Line 46: Line 36:
=== 2009-XX Godkjenning av forslag til styrets beretning (Håvard) [X min] ===

Håvard har skrevet utkast til beretning, tilgjengelig fra
<URL: http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete/beretning >.

Forslag til vedtak:

  Den foreslåtte beretningen legges fram for årsmøtet som styrets beretning for siste år.

=== 2009-XX Godkjenning av forslag til budsjett for 2009 og 2009 (Jon Petter) [X min] ===

Jon Petter legger frem endelig forslag til budsjett.

Forslag til vedtak:

   Styret legger frem det foreslåtte budsjettet for 2009 og 2010 for årsmøtet.

[:styre/20090119-agenda:Forrige styremøte 2009-01-21].

Agenda for styremøte i NUUG 2009-02-17

Tid: Tirsdag 2009-02-17 kl. 18:00 - 19:00 BR Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter)
  • Ole Kristian Lien (skype: oklien)
  • Peter N. M. Hansteen (skype: pitrh00)
  • Håvard Fosseng
 • Varamedlemmer:
  • Gaute Nessan
  • Runar Ingebrigtsen (skype: ireallyreallydontlikeskype)

Forfall:

 • Ingen så langt

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

TableOfContents(4)

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 14. februar 2009. Se ellers styreinstruksen.

Orienteringer

Oppfølging av tidligere saker

Vedtakssaker

2009-XX Godkjenning av forslag til styrets beretning (Håvard) [X min]

Håvard har skrevet utkast til beretning, tilgjengelig fra <URL: http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete/beretning >.

Forslag til vedtak:

 • Den foreslåtte beretningen legges fram for årsmøtet som styrets beretning for siste år.

2009-XX Godkjenning av forslag til budsjett for 2009 og 2009 (Jon Petter) [X min]

Jon Petter legger frem endelig forslag til budsjett.

Forslag til vedtak:

 • Styret legger frem det foreslåtte budsjettet for 2009 og 2010 for årsmøtet.

Eventuelt

styre/20090217-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)