IRC-møte i NUUG 2009-11-17 kl. 19:30

Ting som vil diskuteres kan det skrives litt om her.

Leie inn sekretærtjenester?

Petter har luftet ideen og det kan se ut som en løsning er mulig. Leie noen inn for 10 timer i måneden for håndtering av nyinnmeldinger og andre forefallende oppgaver. Morten K. kan være interessert, og hadde noen andre forslag til kandidater i tillegg.

Skaffe lokale til videogruppen

Morten har sett på muligheten for å få et lokale til videogruppen. Fritt Ord, Linpro og Frikanalen er aktuelle kandidater for et slikt samarbeide.