Forrige styremøte 2008-09-16.

Agenda for styremøte i NUUG 2008-10-28

Tid: Tirsdag 2008-10-28 kl. 18:00 - 19:00
Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Håvard Fossen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. lørdag 19. september 2008. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2008-30 Godkjenning av referat

Referat frå styremøtet 2008-09-16 vart sendt ut 2008-10-20, og er ikkje å rekne som automatisk godkjent.

2008-31 Opptak og endringer av medlemmer

I følge medlemsregisteret 2008-10-25 14:30+0200 har vi 67 firma og 361 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.2 år og vi mangler epostadresse for 3 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 261 medlemmer under bedrift, 62 personlig medlemmer, 11 personlige medlemmer uten USENIX, 25 studenter, 1 studentmedlem uten USENIX og 1 æresmedlemmer. 75 medlemmer er også SAGE-medlem.

Den samme fila viser 3 nye firma, 27 nye personer under firma, 3 nye personlige medlemmer, 1 nye personlige medlemmer uten USENIX og 4 studenter. Det er utmeldt 6 personer under firma og 2 personmedlem siden eksporten datert 2008-04-26 23:15+0200. I tillegg er det endret 13 epostadresser og 35 postadresser. Navnene er sendt ut i epost i styret.

Siden nyttår er det 57 nye personer blitt medlemmer, og 21 personer blitt utmeldt. Dette er mye bedre enn før vi begynte å sende epost til utmeldte personer, da det var omtrent like mange innmeldinger som utmeldinger.

Forslag til vedtak:

2008-32 Konferansen Go Open 2009

NUUG er invitert av friprog-senteret til igjen å være med å lage programmet til Go Open-konferansen. Neste konferanse finner sted i april 2009. Stedet er Jungstorget (Folketeaterbygningen) i Oslo. Foreløbig er Petter og Peter involvert, men alle NUUG-medlemmer som ønsker å bidra er hjertelig velkomne. Første utkast til program bør være klart i begynnelsen av november.

2008-33 Prosjekt for bygging av 3D-printer

Inspirert av Reprap-foredraget under Go Open er Petter igang med et prosjekt i NUUG-regi for å bygge våre egne 3D-skrivere. Det er to parallelle løp på gang. Det ene er å bestille alle delene som trengs fra USA og England, og det andre er å samarbeide med robotgruppa ved Institutt for Informatikk på Universitetet i Oslo for å skrive ut de delene som må skrives ut og finne norske leverandører for de øvrige delene. Robotgruppa har sagt seg villig til å skrive ut delene gratis mot å bli nevnt når skriveren er operativ. Byggesettet er bestilt og vil koste rundt 8000,- og Petter har avtale med Christer om at dette dekkes av friprog-senteret mot at den settes opp under Go Open 2009 i april for demo der. Alle som er interessert i å delta oppmuntres til å melde seg Petter.

2008-34 Godkjenning av juryens valg av prisvinner

Juryen har valgt EFN som vinner. Valget ble godkjent av styret med epostavstemming i forkant av utdelingen, og vedtaket gjentas her for referatet:

2008-35 Støtte til digistan-initiativet?

Den digitale standardorganiasjonen (digistan) ble stiftet i 2007 for å fremme standarder innen det digitale området. Medlemskap er gratis og organisasjonen ser ut til å være svært sammenfallende med NUUGs holdning til standardisering. Det kan derfor være en god ide å støtte opp om organisasjonen ved å melde NUUG inn og annonsere vår støtte til denne nyvinningen.

Forslag til vedtak:

2008-36 Kjøpe billige bærbare til bruk for styret og videogruppen?

Til arbeidsmøtene hadde det vært fint om vi hadde arbeidsutstyr til de som møter opp uten egen bærbar, og videogruppen kan ha nytte av bærbare med firewire for bruk til videoredigering under opptak. Begge disse behovene burde kunne fylles ved kjøp av noen bærbare. Foreslår derfor å sette av litt penger til dette. Antagelig bør 10000,- rekke til 2 maskiner.

Forslag til vedtak:

styre/20081028-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)