Forrige styremøte 2008-04-29. Styremøtet planlagt 2008-06-11 ble utsatt.

Agenda for styremøte i NUUG 2008-09-16

Tid: Tirsdag 2008-09-16 kl. 18:00 - 19:00
Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. lørdag 13. september 2008. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2008-28 Kjøp av dollar for 2010

Dollar-kursen har i løpet av de siste månedene sving mellom 5,10 og 5,80, og er nå på en foreløpig topp, som likevel er betydelig lavere enn sist vi kjøpte dollar for å betale USENIX-kontingent. EVi kjøper vanligvis på denne tiden av året. Skal kasserer få fullmakt til å kjøpe 30000 dollar som vanlig?

styre/20080916-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)