Forrige styremøte 2008-04-29

Agenda for styremøte i NUUG 2008-06-11

/!\ Styremøtet ble avlyst/utsatt pga. manglende saker med saksframlegg innen fristen.

Tid: Tirsdag 2008-06-11 kl. 18:00 - 19:00
Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. lørdag 7. juni 2008. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

styre/20080611-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)