Forrige styremøte 2008-03-12

Agenda for styremøte i NUUG 2008-04-29

Tid: Tirsdag 2008-04-29 kl. 18:00 - 19:00
Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. lørdag 26. april 2008. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2008-17 Godkjenning av referat

Referatet fra styremøtet 20080312 ble sendt til styret 20080401. Etter instruksen var det å anse som automatisk godkjent 20080415. Det ble lagt ut på web og sendt ut til medlemmer 20080424.

2008-18 Opptak og endringer av medlemmer

I følge medlemsregisteret 2008-04-26 23:15+0200 har vi 64 firma og 334 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.1 år og vi mangler epostadresse for 3 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 241 medlemmer under bedrift, 61 personlig medlemmer, 9 personlige medlemmer uten USENIX, 21 studenter, 1 studentmedlem uten USENIX og 1 æresmedlemmer. 60 medlemmer er også SAGE-medlem.

Den samme fila viser 1 nytt firma, 2 nye personer under firma, 3 nye personlige medlemmer og 1 nye personlige medlemmer uten USENIX. Det er utmeldt 1 firma, 5 personer under firma og 1 personmedlem siden eksporten datert 2008-03-11 12:10+0200. I tillegg er det endret 2 epostadresser og 5 postadresser. Navnene er sendt ut i epost i styret.

Forslag til vedtak:

2008-19 Planlegging av prisutdeling til høsten

Arrangementskomiteen har avholdt første møte. FriProg-senteret og Høgskolen i Østfold har meldt interesse for å være medarrangører. Komiteen er i ferd med å avtale møter for å avklare om og i så fall hvordan dette skal gjøres. HiOs jurymedlem i år blir Kyrre Begnum.

2008-20 Spørreundersøkelse blant medlemmer

Sent på kvelden 20080426 var det kommet inn litt over 200 svar.

2008-21 Oppsummering fra konferansen Go Open 2008

NUUG var medarrangør av konferansen Go Open 2008, som fant sted i Oslo 8. og 9. april. Vi deltok i programarbeidet, og stilte opp for å videofilme foredragene. Hovedarrangør var friprog-senteret, og Heidi Austlid, leder i senteret, har fortalt at hun var veldig fornøyd med innsatsen til NUUG. Konferansen var en suksess, med rundt 500 deltagere, og vi tar sikte på å være med på konferansen også neste år. Da bør det settes av litt bedre tid til planlegging og gjennomføring.

2008-22 Opplegg for utsending av introduksjonspakker til nye medlemmer

Dagens opplegg for utsending av introduksjonspakker fungerer ikke optimalt. Det går forholdsvis lang tid mellom hver gang vi sender ut slike pakker til nye medlemmer. Vi må finne et opplegg som sikrer at slike pakker sendes ut like etter en innmelding. I dag ligger det 26 RT-saker på vent om utsending av slik pakke, og den eldste er 5 måneder gammel. Vi har ikke ferdig trykte/kopierte papirer for utsending, og det er forholdsvis arbeidskrevende å få ut en slik pakke.

Det som må gjøres er å se over listen over hva som skal sendes ut, og forsøke å gjøre det enklere å lage en slik pakke, samt å vurdere hvordan vi organiserer utsendingen. Bør styret fortsette å gjøre dette selv, eller bør vi betale noen for å ta seg av dette? Bør vi lage ferdig slike pakker i forkant slik at det som mangler er å sette på adresse og frimerke på en konvolutt for å sende ut en slik?

Forslag til vedtak:

styre/20080429-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)