Forrige styremøte 2008-02-13

Agenda for styremøte i NUUG 2008-03-12

Tid: Onsdag 2008-03-12 kl. 18:00 - 19:00 Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 9. mars 2008. Pga. årsmøtet og nyvalg til styret ble fristen utvidet. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2008-08 Konstituering av styret

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

Sekretær

Håvard Fosseng fram til nå

Kasserer

Jon Petter Bjerke fram til nå

Nestleder

Peter N. M. Hansteen fram til nå

Kontaktperson for likesinnede foreninger

Ole Kristian Lien fram til nå

Kontaktperson mot HiO

Gaute Nessan fram til nå

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut informasjon på web. Kasserer følger opp regnskap og betaler ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal holde oversikt over slike, samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot Høgskolen i Oslo bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde kontakt med våre kontaktpersoner på !HiO og bistå i forbindelse med prisutdelingen som foregår i HiOs lokaler.

Ny styresammensetning bør snarest rapporteres til Brønnøysundsregistrene.

2008-09 Fastsetting av datoer for vårens styremøter

Vi må bli enige om datoer for vårens styremøter. Alle bør ta med seg sin kalender. Jeg vet ikke om noen eksterne faktorer som påvirker når vi bør avholde styremøter denne våren. Vi må bli enig om ukedag og tidspunkt for møtene.

2008-10 Godkjenning av referat

Utkast til referat fra styremøtet 2008-02-13 ble sendt til styret 2008-02-19. Etter styreinstruksen var det å regne som automatisk godkjent 2008-03-04. Det er sendt ut til medlemmer@nuug.no og lagt ut på web.

2008-11 Opptak og endringer av medlemmer

I følge medlemsregisteret 2008-03-11 12:10+0200 har vi 64 firma og 334 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.1 år og vi mangler epostadresse for 5 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 244 medlemmer under bedrift, 59 personlig medlemmer, 8 personlige medlemmer uten USENIX, 21 studenter, 1 studentmedlem uten USENIX og 1 æresmedlemmer. 61 medlemmer er også SAGE-medlem.

Den samme fila viser 2 nye firma, 8 nye personer under firma, 3 nye personlige medlemmer og 3 nye personlige medlemmer uten USENIX. Det er utmeldt 4 personer under firma siden eksporten datert 2008-02-10 23:30+0200. I tillegg er det endret 14 epostadresser og 16 postadresser. Navnene er sendt ut i epost i styret.

Forslag til vedtak:

2008-12 Planlegging av prisutdeling til høsten.

Vi bør komme i gang med å planlegge PFFP 2009. Styret må oppnevne arrangementskomité. Følgende bør gjøres relativt snart:

2008-13 Spørreundersøkelse blant medlemmer

Ny spørreundersøkelse bør gjennomføres. Det meste er klart. Er det lurt å la undersøkelsen gå i påsken, eller bør den legges ut kort tid etter påske?

2008-14 Medarrangør av FSCONS 2008?

NUUG har fått en forespørsel fra Henrik Sandklef i FSF Europe om å være medarrangør av programvaresporet til FSCONS 2008. Se RT-sak #1104 for kopi av henvendelsen. NUUG hadde en delegasjon på konferansen i 2007, og Petter var med i juryen som valgte vinner til den skandinaviske friprog-prisen. Det virker som en god ide, så lenge det ikke koster NUUG annet enn arbeidstid og gevinsten er mulighet for profilering.

Forslag til vedtak:

styre/20080312-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)