Forrige styremøte 2007-12-19

Agenda for styremøte i NUUG 2008-02-13

Tid: Onsdag 2008-02-13 kl. 18:00 - 19:00 Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 10. februar 2008. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2008-01 Godkjenning av referat

Referat fra styremøtet 2007-12-19 ble sendt ut 2008-01-29 og er å anse som automatisk godkjent.

2008-02 Opptak og endringer av medlemmer

I følge medlemsregisteret 2008-02-10 23:30+0200 har vi 62 firma og 323 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.2 år og vi mangler epostadresse for 5 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 240 medlemmer under bedrift, 56 personlig medlemmer, 5 personlige medlemmer uten USENIX, 20 studenter, 1 studentmedlem uten USENIX og 1 æresmedlemmer. 54 medlemmer er også SAGE-medlem.

Den samme fila viser 1 nytt firma, 3 nye personer under firma og 1 nytt personlig medlemmer uten USENIX. Det er utmeldt 1 firma, 3 personer under firma og 1 personlige medlemmer siden eksporten datert 2007-12-16 11:40+0200. I tillegg er det endret 12 epostadresser og 1 postadresser. Navnene er sendt ut i epost i styret.

Forslag til vedtak:

2008-03 Postliste

Sakset fra postliste wikien.

Ankomstdato

2008-04 Styreinstruksen

Nytt forslag til styreinstruks <URL: http://folk.uio.no/havardf/instruks.html >

2008-05 Forberedelser til årsmøtet

<URL: http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete > er opprettet for å samle saksliste og -papirer.

styre/20080213-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)