Forrige styremøte 2007-11-07

Agenda for styremøte i NUUG 2007-12-19

Tid: Onsdag 2007-12-19 kl. 18:00 - 19:00
Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 16. desember 2007. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2007-81 Godkjenning av referat

Referat fra styremøtet 2007-11-07 ble sendt ut 2007-12-16 og er ikke å anse som automatisk godkjent.

2007-82 Opptak og endringer av medlemmer

I følge medlemsregisteret 2007-12-16 11:40+0200 har vi 62 firma og 323 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.1 år og vi mangler epostadresse for 4 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 240 medlemmer under bedrift, 57 personlig medlemmer, 4 personlige medlemmer uten USENIX, 20 studenter, 1 studentmedlem uten USENIX og 1 æresmedlemmer. 57 medlemmer er også SAGE-medlem.

Den samme fila viser 1 nytt firma, 16 nye personer under firma, 4 nye personlige medlemmer, 1 nytt personlig medlemmer uten USENIX og 1 nytt studentmedlem uten USENIX. 1 medlem har endret medlemsstatus fra personlig medlem til personlig medlem uten USENIX. Det er utmeldt 4 firma, 19 personer under firma, 6 personlige medlemmer og 3 studenter siden eksporten datert 2007-11-04 11:40+0200. I tillegg er det endret 9 epostadresser og 13 postadresser. Navnene er sendt ut i epost i styret.

Forslag til vedtak:

2007-83 Postliste

Sakset fra postliste wikien.

Ankomstdato

RT-sak

2007-11-30

#879

2007-11-30

#878

2007-11-30

#877

2007-11-12

#876

2007-11-19

#875

2007-11-20

#874

2007-11-24

#873

2007-11-28

#872

2007-11-15

#871

2007-01-31

#870

2007-08-14

#869

2007-12-01

#868

2007-12-06

#867

2007-84 Markedsundersøkelse om fri programvare

Dette er oppfølger av sak 2007-75.

Linpro har fått gjennomført markedsundersøkelsen som NUUG har forsøkt å få gjennomført etter Dansk mal, og resultatene skal publiseres i løpet av kort tid. Når resultatene er formidlet via pressen, skal de offentliggjøres på NUUGs webside. Det skal skje en gang til våren.

2007-86 Oslo.PM ønsker samarbeid om plassering av videomateriale

Oslo.PM sitter på en del videoer (ca 15?) fra da de arrangerte Nordic Perl Workshop 2006. De ønsker å inngå et samarbeid med NUUG om å tilgjengeliggjøre disse via nerdhaven (ftp og http). Vår forutsetting er at når disken begynner å bli full (15% ledig plass), må de enten flytte videoene eller bidra med å skaffe disk.

2007-87 NUUG sekretariatstelefonsponsor Voop AS er konkurs

Petter ble tipset av Ove Ruben Olsen på IRC at Voop AS er konkurs. Voop sponset sekretariatstelefonen mm, og det var planer om å få på plass medlemsfordeler der. <URL:http://wiki.nuug.no/avtaler/2007-voop-voip> har info om avtalen. Telefonnummeret til sekretariatet (+47 8523 4290) er etter avtalen NUUGs eiendom.

Konkursen var i følge <URL:http://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_nr.jsp?orgnr=985973741> åpnet 2007-12-11.

Vi må finne ut hvilke konsekvenser dette får for sekretariatstelefonen, og hvordan vi skal håndtere det i framtiden.

2007-88 Styreinstruksen

Styreinstruksen <URL: http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml > ser ut til å vere utdatert, spesifikt delen om sekretariatets funksjoner. Vi bør avgjøre om den skal oppdateres, og hvem som i så fall får ansvaret for å legge fram et utkast på et senere styremøte.

2007-89 Styremøtekalender for våren 2007

Vi må bli enige om datoer for vårens styremøter, i hvert fall fram til årsmøtet. Alle bes ta med seg sin kalender, slik at vi kan finne tidspunkter som passer. Vi må ha et styremøte 3 uker før årsmøtet for å godkjenne saksliste og sakspapirene som skal sendes ut til medlemmene.

2007-90 Forberedelser til årsmøtet

Forberedelsene til årsmøtet må fortsette. En wikiside, <URL: http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete > er opprettet for å samle saksliste og -papirer.

styre/20071219-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)