Forrige styremøte 2007-09-24

Agenda for styremøte i NUUG 2007-11-07

Tid: Onsdag 2007-11-07 kl. 18:00 - 19:00
Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 4. november 2007. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2007-73 Godkjenning av referat

Referatet frå styremøtet 24. september ble sendt ut til styret 26. september. 10. oktober var det å anse som automatisk godkjent og ble sendt ut til aktive.

2007-74 Opptak og endringer av medlemmer

I følge medlemsregisteret 2007-11-04 11:40+0200 har vi 65 firma og 329 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.3 år og vi mangler epostadresse for 8 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 243 medlemmer under bedrift, 60 personlig medlemmer, 2 personlige medlemmer uten USENIX, 23 studenter og 1 æresmedlemmer. 59 medlemmer er også SAGE-medlem.

Den samme fila viser 1 nytt firma, 16 nye personer under firma, 2 nye personlige medlemmer, 2 nye personlige medlemmer uten USENIX og 1 nytt studentmedlem. 4 medlemmer har endret medlemsstatus. Det er utmeldt 7 personer under firma og et æresmedlem er falt fra siden eksporten datert 2007-09-21 08:10+0200. I tillegg er det endret 16 epostadresser og 19 postadresser. Navnene er sendt ut i epost i styret.

Forslag til vedtak:

2007-75 Markedsundersøkelse om fri programvare

Sommeren 2006 var Petter i kontakt med Morten Kjærsgaard, lederen for Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark, som hadde gjennomført en markedsundersøkelse om fri programvare i Danmark. NUUG fikk lov til å gjennomføre den samme undersøkelsen i Norge og gikk igang med å få det på plass. Det har tatt litt tid, men nå har endelig undersøkelsen blitt gjennomført. Den er organisert av Linpro, og resultatene vil bli publisert i løpet av kort tid. Undersøkelsen finansieres av Linpro, friprog-senteret, NUUG Foundation og IBM. Mer informasjon om undersøkelsen er tilgjengelig fra wikisiden http://wiki.nuug.no/grupper/survey/business2006/questions-nb

2007-76 Høringssvar sendt om forskrift til offentlighetsloven

NUUG har sendt inn høringsuttalelse om forslag til ny forskrift til offentlighetsloven. Bakgrunnen er at denne forskriften er relevant for tilgangen til elektroniske kart. Kartgruppen og utvalgte deltagere på aktive@nuug bidro. Høringssvaret er tilgjengelig fra http://wiki.nuug.no/uttalelser/200710-offentlighetslov

2007-77 NUUGnytt-200701

NUUG har sendt ut årets første utgave av NUUGnytt til alle medlemmer på e-post. Du finner utgaven på wikien: http://wiki.nuug.no/nyhetsbrev/nuugnytt-200701

2007-78 Godkjenning av prisvinner

Juryens avgjørelse ble avgjort på epostvotering i forkant av utdelingen, og tas med her for referatets skyld. Forslag til vedtak var

Juryens kåring av Linpro som vinner var enstemmig.

2007-79 Forberedelser til årsmøtet

Eventuelt

Ny adresse er meldt til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Jevnlig tømming av CSS Mailboks 70 må iverksettes nå, med scanning av post til RT. Skal vi be DND endre videresendingsadressen nå, og takke Vidar for utført arbeid? Telefonen bør vel da også overtas av noen nærmere styret?

Fakturering av 2008-kontingent. Er alt klart til utkjøring?

Har mail til abonnenter med utgaver til gode av Linux-magasinet gått ut?

styre/20071107-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)