[:styre/20070813-agenda:Forrige styremøte 2007-08-13]

Agenda for styremøte i NUUG 2007-09-24

Tid: Mandag 2007-09-24 kl. 18:00 - 19:00 BRSted: USIT, Informatikkbygget, [http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.9433&mlon=10.7172&zoom=14&layers=0BT Gaustadalléen 23], Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 21. september 2007. Se ellers [http://www.nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

Fremlegg

2007-XX Opptak og endringer av medlemmer

I følge medlemsregisteret 2007-09-21 08:10+0200 har vi 64 firma og 316 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.4 år og vi mangler epostadresse for 8 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 234 medlemmer under bedrift, 56 personlig medlemmer, 24 studenter og 2 æresmedlemmer. 47 medlemmer er også SAGE-medlem.

Den samme fila viser 4 nye personer under firma og 2 nye personlige medlemmer. Det er utmeldt 2 personer under firma, en student siden eksporten datert 2007-08-09 12:00+0200. I tillegg er det endret 14 epostadresser og 17 postadresser. Navnene er sendt ut i epost i styret.

Forslag til vedtak:

2007-XX Standardarbeide / OOXML-saken

NUUGs standardgruppe har vært aktiv i arbeidet rundt OOXML i standard Norge, og NUUG Foundation har meldt seg inn i komiteen (SN/K-185) slik at interesserte kunne delta. Avgjørelsen i Norge og ISO ble i første runde et nei til OOXML som ISO-standard, men saken kommer opp igjen i februar på et møte i Sveits. NUUGs standardgruppe følger saken.

Standard Norge har uttrykt planer om å gjennopprette standardkomiteen for OS og programmeringsspråk (K180), som NUUG har ivret for å få tilbake. Linpro er allerede medlem, og NUUGs medlemmer som er interesserte bør bli med på dette arbeidet.

2007-XX LINUXmagasinet legger ned bladet

Redaktøren i LINUXmagasinet har gitt NUUG beskjed om at bladet legges ned. Årsaken er fallende lønnsomhet pga. økte utgifter og for få lesere. De 12 NUUG-medlemmer som abonnerte via NUUG har 1-2 blad til gode, og det utgjør 40 eller 80 kr. NUUG får utbetalt tilgodebeløpet for disse og det overlates til NUUG å finne en løsning med abonnentene. Se forøvrig RT-sak #588 for navneliste og mer informasjon.