Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2007-09-13 20:35:51
Size: 1873
Comment: Bør orientere om standardarbeidet.
Revision 4 as of 2007-09-21 06:15:49
Size: 2351
Comment: Inn med sak om LINUXmagasinet.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 58: Line 58:

=== 2007-XX LINUXmagasinet legger ned bladet ===

Redaktøren i LINUXmagasinet har gitt NUUG beskjed om at bladet legges ned. Årsaken
er fallende lønnsomhet pga. økte utgifter og for få lesere. De 12 NUUG-medlemmer
som abonnerte via NUUG har 1-2 blad til gode, og det utgjør 40 eller 80 kr. NUUG
får utbetalt tilgodebeløpet for disse og det overlates til NUUG å finne en løsning
med abonnentene. Se forøvrig RT-sak #588 for navneliste og mer informasjon.

[:styre/20070813-agenda:Forrige styremøte 2007-08-13]

Agenda for styremøte i NUUG 2007-09-24

Tid: Mandag 2007-09-24 kl. 18:00 - 19:00 BRSted: USIT, Informatikkbygget, [http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.9433&mlon=10.7172&zoom=14&layers=0BT Gaustadalléen 23], Oslo

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter)
  • Ole Kristian Lien (skype: oklien)
  • Peter N. M. Hansteen (skype: pitrh00, pitr_h)
  • Håvard Fosseng
 • Varamedlemmer:
  • Gaute Nessan
  • Runar Ingebrigtsen (skype: ireallyreallydontlikeskype)

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

 • 2007-XX Godkjenning av referater (Håvard) [X min]
 • 2007-XX Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [X min]
 • Orienteringer
  • 2007-XX LINUXmagasinet legger ned bladet (Petter) [X min]
  • 2007-XX Standardarbeide / OOXML-saken (Petter) [X min]
 • Oppfølging av tidligere saker
  • 2007-XX Nye medlemskategorier (uten USENIX) fra nyttår (Jon Petter) [X min]
 • Vedtakssaker
 • Eventuelt

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

 • Ingen

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 21. september 2007. Se ellers [http://www.nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

Fremlegg

2007-XX LINUXmagasinet legger ned bladet

Redaktøren i LINUXmagasinet har gitt NUUG beskjed om at bladet legges ned. Årsaken er fallende lønnsomhet pga. økte utgifter og for få lesere. De 12 NUUG-medlemmer som abonnerte via NUUG har 1-2 blad til gode, og det utgjør 40 eller 80 kr. NUUG får utbetalt tilgodebeløpet for disse og det overlates til NUUG å finne en løsning med abonnentene. Se forøvrig RT-sak #588 for navneliste og mer informasjon.

styre/20070924-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)