Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2007-09-10 19:42:11
Size: 1661
Comment: Start på saksliste.
Revision 2 as of 2007-09-13 20:34:29
Size: 1812
Comment: Noen saker som bør opp.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 36: Line 36:
   * 2007-XX LINUXmagasinet legger ned bladet (Petter) [X min]
Line 37: Line 39:

   * 2007-XX Nye medlemskategorier (uten USENIX) fra nyttår (Jon Petter) [X min]

[:styre/20070813-agenda:Forrige styremøte 2007-08-13]

Agenda for styremøte i NUUG 2007-09-24

Tid: Mandag 2007-09-24 kl. 18:00 - 19:00 BRSted: USIT, Informatikkbygget, [http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.9433&mlon=10.7172&zoom=14&layers=0BT Gaustadalléen 23], Oslo

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter)
  • Ole Kristian Lien (skype: oklien)
  • Peter N. M. Hansteen (skype: pitrh00, pitr_h)
  • Håvard Fosseng
 • Varamedlemmer:
  • Gaute Nessan
  • Runar Ingebrigtsen (skype: ireallyreallydontlikeskype)

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

 • 2007-XX Godkjenning av referater (Håvard) [X min]
 • 2007-XX Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [X min]
 • Orienteringer
  • 2007-XX LINUXmagasinet legger ned bladet (Petter) [X min]
 • Oppfølging av tidligere saker
  • 2007-XX Nye medlemskategorier (uten USENIX) fra nyttår (Jon Petter) [X min]
 • Vedtakssaker
 • Eventuelt

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

 • Ingen

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 21. september 2007. Se ellers [http://www.nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

Fremlegg

styre/20070924-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)