Forrige styremøte 2007-06-04

Agenda for styremøte i NUUG 2007-08-13

Tid: Mandag 2007-08-13 kl. 18:00 - 19:00
Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 10. august 2007. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2007-52 Godkjenning av referater

Referatet for styremøtet 2007-06-04 ble send ut 2007-06-05 og er etter styreinstruksen automatisk godkjent. De eksterne websidene mangler alle referatene etter marsmøtet, og bør oppdateres.

2007-53 Opptak og endringer av medlemmer

I følge medlemsregisteret 2007-08-09 12:00+0200 har vi 64 firma og 313 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.3 år og vi mangler epostadresse for 6 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 232 medlemmer under bedrift, 54 personlig medlemmer, 25 studenter og 2 æresmedlemmer. 45 medlemmer er også SAGE-medlem.

Den samme fila viser 1 ny person under firma, og utmeldt 3 personer under firma, 1 personmedlem og en student siden eksporten datert 2007-06-03 21:50+0200. I tillegg er det endret 2 epostadresser og 1 postadresser. Navnene er sendt ut i epost i styret.

Forslag til vedtak:

2007-54 Økonomistatus

Intet spesielt å melde. Ref. sak om regnskapstjenester.

Ønsker å kjøpe $$ for 2009. Dollarkursen er på et lavmål nå (5,7?), fint å sikre oss før den eventuelt stiger igjen. Foreslår å kjøpe 30000$ som vanlig (som blir stående på vår egen konto).

Vi må lage en plan for fakturering av kontingenter. Fakturaene skal ut ca. 1. oktober.

2007-55 Mottatt post, postliste

Oppfølging av sak 2007-45.

Mottatt post er scannet og sendt inn som PDF på epost til RT-køen sekretariat. Postliste over mottatt post skal føres på http://wiki.nuug.no/sekretariat/postliste. Den er ikke ført, og vi må vurdere endringer i rutinene for å få dette på plass. Mottatt post er scannet og sendt inn som PDF på epost til RT-køen sekretariat. Håvard har tatt på seg å se på om RT kan brukes til å lage postlisten.

2007-56 Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare opprettes 2007-08-15

Fornyings- og administrasjonsdepartementet oppretter Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare onsdag 2007-08-15. NUUGs leder er invitert til å holde innlegg til fagrådet som arrangeres i forbindelse med opprettelsen, og alle NUUGs kontakter (annonsering@nuug) er invitert til å delta på arrangementet.

2007-57 Status nye lokaler

Har tatt kontakt med Hårek Haugerud og fått ham til å ordne med auditorium i de nye lokalene i Pilestredet 35. Det gjenstår ennå å finne ut hvordan vi skal få tilgang til lokalene og hvem som blir vår nye kontaktperson hos HiO.

2007-58 Nytt medlemsregister

Støtte for registrering og editering av person- og firmamedlemmer er implementert.

2007-59 Status medlemsmøter i NUUG Oslo

Medlemsmøtene går sin gang hver måned, og Petter har fått endel hjelp fra NUUG-medlem Micke Fogeborg. Han har bidratt til å finne folk til å holde presentasjoner og også bidratt med planleggingsarbeide. Førstkommende møte er med Bruce Perens som er i Norge og Oslo i forbindelse med opprettingen av friprog-senteret. De øvrige høstmøtene er ikke avklart. Video-gruppen er fortsatt aktiv med video-opptak og utlegging på web, slik at medlemmer utenfor Oslo også kan få glede av presentasjonene.

2007-60 Status for standardarbeidet i NUUG

NUUGs standardgruppe har vært involvert i arbeidet rundt OOXML/ODF som for Norges del skal avgjøres på et møte i komité K185 2007-08-22. Det er ordnet finansiering slik at de som ønsker å delta der kan få stemmerett vha. EFN og NUUGF. Det er foreløbig usikkert hvor mange som kan bidra fra NUUGs side.

NUUG er ennå ikke meldt inn i ODF-alliansen. Det henger på praktiske valg rundt adresser som følge av vår usikre status for postadressering.

Høringsuttalelsen om standardkatalogen som skal leveres 2007-08-20 har fortsatt endel igjen, men det er mange notater på wikien allerede.

Standardgruppa melder at Linpro har fått meldt seg inn i den inaktive komiteen K180 som blant annet standardiserer programmeringsspråk og OS-platformer, slik at det er håp om å få denne operativ igjen.

2007-61 Framtidige sekrariat- og regnskapstjenester

Oppfølging av sak 2007-48.

Avtale om regnskapstjenester er underskrevet med Arnt Telhaug om bruk av det webbaserte systemet Lodo. Når det gjelder håndtering av regnskapsbilag ble det vurdert å ta i bruk elektronisk arkivering og håndtering, men Petter og Jon Petter ble enige om å beholde papirbasert bilagsarkiv i år for å redusere kompleksiteten ved innføring av nytt regnskap. Status for idriftsetting vil bli gitt på styremøtet.

Bruken av RT for å håndtere henvendelser ser ut til å fungere tilfredsstillende, både for epost og telefon. Det har kommer litt over 10 henvendelser i måneden i snitt de siste månedene. Henvendelser er besvart av styremedlemmer så langt.

2007-62 Prisen for fri programvare

Oppfølging av sak 2007-30.

Håvard håper å legge fram forslag til jury på møtet. Det er ikke kommet så mange nominasjoner så langt, så vi bør gjøre en innsats for å etterlyse flere. Nominasjonene sendes inn i egen RT-kø for videre håndtering og offentliggjøring under prissidene. Det trengs frivillige til å bidra.

2007-63 Fastsetting av datoer for høstens styremøter

Vi må bli enige om datoer for høstenss styremøter. Alle bør ta med seg sin kalender. Vi må sikre at et styremøte avholdes litt før prisutdelingen. Vi må bli enig om ukedag og tidspunkt for møtene.

styre/20070813-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)