Forrige styremøte 2007-05-07.

Agenda for styremøte i NUUG 2007-06-04

Tid: Mandag 2007-06-04 kl. 18:00 - 19:00
Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere på kontoret til Petter Reinholdsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 01. juni 2007. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2007-43 Godkjenning av referater

Referatet for styremøtet 2007-05-07 ble send ut 2007-05-08 og er etter styreinstruksen automatisk godkjent.

2007-44 Opptak og endringer av medlemmer

I følge medlemsregisteret 2007-06-03 21:50+0200 har vi 64 firma og 317 personer som medlem. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.1 år og vi mangler mailadresse for 6 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 234 medlemmer under bedrift, 55 personlig medlemmer, 26 studenter og 2 æresmedlemmer. 45 medlemmer er også SAGE-medlem.

Den samme fila viser 1 nytt firmamedlem, 4 nye personer under firma og 1 nye personmedlem og 1 nytt studentmedlem siden eksporten datert 2007-05-04T22:19+0200. I tillegg er det endret 10 epostadresser og 7 postadresser. Navnene er sendt ut i mail i styret.

Forslag til vedtak:

2007-45 Mottatt post, postliste

Postliste over mottatt post skal føres på http://wiki.nuug.no/sekretariat/postliste. Den er ikke ført, og vi må vurdere endringer i rutinene for å få dette på plass.

2007-46 Epostlisten medlemmer@ har nå kun registrerte medlemmer som abonnenter

Epostlisten medlemmer@nuug er nå synkronisert med medlemsregisteret, og kun personer som er registrert som medlemmer er nå abonnenter. Alle andre er flyttet til annonsering@nuug. Det gjør at vi kan sende ut informasjon som kun skal nå medlemmer via epostlisten. Det er fortsatt noen som er registrert med to adresser på medlemmer@, der kun en er registrert i registeret. Disse er foreløbig ikke fjernet, og de gjør at automatisk synkronisering av medlemmer@ mot medlemsregisteret ikke kan tas i bruk

2007-47 Kontakt med FADs standardråd og skriving av høringsuttalelse om valg av standarder for offentlig sektor

Petter har blitt kjent med en i FAD som er involvert i arbeidet med standardkatalogen og programvarepolitikken der, og har satt han i kontakt med sine kontakter i SUN og HP for å forsøke å få dem til å gi innspill til FAD. Dette kan komme på plass i løpet av høsten eller våren, og vi bør benytte sjansen og lage medlemsmøter i Oslo med disse personene når de er i Norge. Har fått endel innspill til hvilke områder FAD ønsker tilbakemeldinger om standardgruppen, og NUUG bør få skrevet en høringssuttalelse før fristen 2007-08-20.

Leder i standargruppen, Idar Tollefsen har sagt seg villig til å være redaktør og føre høringsuttalelsen i pennen. Medlemmer er bedt om innspill, og wikisiden <URL: http://wiki.nuug.no/uttalelser/200708-standardkatalog > brukes for å koordinere arbeidet.

2007-48 Framtidige sekrariat- og regnskapstjenester

Oppfølging av sak 2007-21 og 2007-38.

Avtale om regnskapstjenester er undertegnet av kasserer og oversendt formannen for gjennomsyn og undertegning. Deretter må den undertegnes av Lodo.no (m.fl.) og vi kan komme i gang. Det må da avgjøres om vi skal begynne med en gang å legge inn data i PHP (gammelt) eller Ruby (nytt) systemet.

2007-59 Partnerskap med !JavaBin om !JavaZone?

Oppfølging av sak 2007-40.

NUUG har mottatt forespørsel fra JavaBin om å være partner i konferansen JavaZone. Vi har fått vite at en standard partneravtale koster 60 000.

Forslag til vedtak:

styre/20070604-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)