Agenda for styremøte i NUUG 2007-05-07

Tid: Mandag 2007-05-07 kl. 18:00 - 19:00
Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere på kontoret til Petter Reinholdsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. fredag 04. mai 2007. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2007-32 Godkjenning av referater

Referatet for styremøtet 2007-03-22 er ikke sendt ut 14. dager før styremøtet og er dermed ikke automatisk godkjent. Forslag til vedtak:

2007-33 Opptak og endringer av medlemmer

I følge medlemsregisteret 2007-05-04T22:19+0200 har vi 63 firma og 311 personer som medlem. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.1 år og vi mangler mailadresse for 7 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 230 medlemmer under bedrift, 54 personlig medlemmer, 25 studenter og 2 æresmedlemmer.

Den samme fila viser 4 nye personer under firma og 2 nye personmedlem og 1 nytt studentmedlem, samt 1 utmeldt firma og 6 utmeldte personer under firma og et utmeldt studentmedlem siden eksporten datert 2007-03-19T22:05+0200. I tillegg er det endret 9 epostadresser og 25 postadresser. Navnene er sendt ut i mail i styret.

Forslag til vedtak:

2007-34 Mottatt post, postliste

Postliste over mottatt post skal føres på http://wiki.nuug.no/sekretariat/postliste . Det har ikke skjedd så langt, og rutinene for dette må komme på plass.

2007-36 NUUG-besøk på The Gathering

I sak 2007-30 ble det NUUG-besøk på The Gathering planlagt. Ole Kristian dro, men liten tid pluss sykdom gjorde at det ikke ble noen stor aktivitet. NUUG banneren var oppe under hele besøket og mange nyskjerrige kom bort for å ta en prat eller spørre om hjelp.

2007-37 NUUG samarbeidspartner til Linuxdagen 2007

Petter har vært i kontakt med daglig leder i Linpro og fått på plass at NUUG er en av samarbeidsparternerne til Linuxdagen 2007. NUUG har kommet med flere forslag til programmet, og skaffet rabatt til sine medlemmer. Arrangementet går av stabelen mandag 2007-05-07, samme dag som styremøtet.

2007-38 Framtidige sekrariat- og regnskapstjenester

Dette er oppfølging av sak 2007-21. Papirpost omdirigeres nå til Vidar Bakke på Kapp som PDF-scanner og sender til RT-køen sekretariatet. Det har vært endel problemer med forsinkelse som forhåpentligvis lar seg løse med omadresseringer så snart ny fast postadresse er på plass. Oppdatering av postliste er ikke kommet på plass ennå. Mottak av innkommende telefoner tas imot av Vidar Bakke på mobil, og fungerer forholdsvis greit. De fleste samtaler er blitt registrert som de skal, og de som mangler skal bli registrert snart. Jon Petter og Petter er igang med å få på plass avtale om regnskapsføring med Arnt Telhaug og Lodo. Runar er også involvert i arbeidet med regnskapssystemet Lodo. Nytt webbasert medlemsregister er ennå ikke på plass, og dagens opplegg er fortsatt en tab-separert fil. Oppstart av sekretariattjenester er forsinket, og det er mulig planene der bør justeres. Det er endel oppgaver som ligger på vent i RT, som utsending av introduksjonspakker til nye medlemmer og invitasjon basert på forslag mottat i spørreundersøkelsen i januar.

2007-39 Innmelding i ODF-alliansen

Keld Jørn Simonsen i standardgruppen foreslo at NUUG burde melde seg inni ODF-alliansen, og saken ble diskutert på blant annet aktive@. Det vil innebære at ODF-standarden mottar NUUGs støtte i det pågående diskusjonen rundt dokumentstandardisering, og kanskje få litt mer diskusjon rundt temaet i media. Konklusjonen der var at dette var en god ide, og det ble så tatt opp i styret til epostbehandling. Følgende forslag har vært oppe til vedtak og ble enstemmig vedtatt:

Epostvotering ble avsluttet 2007-04-17. Keld og Idar er igang med det praktiske, og en pressemelding om innmeldingen utarbeides på NUUGs wiki.

2007-40 Partnerskap med !JavaBin om !JavaZone?

NUUG har mottatt forespørsel fra JavaBin om å være partner i konferansen JavaZone. Epost med spørsmål om innholdet i partnerskap er avsendt, men ved fristen for saksfremlegg ikke besvart. Peter orienterer om eventuell tilbakemelding på møtet.

styre/20070507-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)