Agenda for styremøte i NUUG 2007-01-17

Tid: Onsdag 2007-01-17 kl. 17:00 - 18:00

Sted: Lokalene til DND i Møllergata 24, Oslo

Inviterte:

Forfall: Anne Martinsen, (mulig) Jon Petter Bjerke.

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere hos DND-sekretariatet. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hos sekretariatet hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 14. januar 2007. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2007-01 Godkjenning av referater

Forslag til referat fra forrige møte ble sendt ut 9. januar. Det har ikke gått 14 dager siden dette, og referatet er ikke å anse som automatisk godkjent.

Forslag til vedtak:

2007-02 Opptak og endringer av medlemmer

I følge eksporten fra medlemsregisteret 2007-01-14T17:00+0200 har vi 63 firma og 300 personer som medlem. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.1 år og vi mangler mailadresse for 10 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 225 medlemmer under bedrift, 49 personlig medlemmer, 24 studenter og 2 æresmedlemmer.

Den samme eksporten viser ingen nye firmamedlemmer, 4 nye personer under firma, 2 nytt personmedlem og 1 nytt studentmedlem. Det er utmeldt 0 firmamedlemer og 3 personer under bedrift siden eksporten datert 2006-12-02T17:10+0200. I tillegg er det endret 36 epostadresser og 28 postadresser. Navnene er sendt ut i mail i styret og sekretariatet.

Forslag til vedtak:

2007-03 Mottatt post, postliste

Sekretariatet legger fram postjournal på møtet.

2007-04 Prisøkning hos DnD-sekretariatet fra 2007-01-01

Anne har sendt mail til styret 2006-12-15 med informasjon om nye priser hos DnD-sekretariatet gjeldene fra og med 2007-01-01. Prisene ble sist økt med ca. 5% 2005-12-01, behandlet på styremøtet 2005-12-05. Denne gangen er økningen på 0-13%.

Timepriser Eksterne Kunder

Før 2005-12-01

% økning

Etter 2005-12-01

Etter 2007-01-01

% økning

Sentralbord, resepsjon, post, etc

400

6,2%

425

425

0,0%

Sekretærtjenester/admin

425

5,9%

450

475

5,5%

Arrangementsstøtte

425

5,9%

450

475

5,5%

Prosjektledelse

650

0,0%

650

650

0,0%

Medlemsregisterer vedlikehold

425

5,9%

450

475

5,5%

Regnskapstjenester

425

5,9%

450

475

5,5%

Info/markedsføring

550

4,5%

575

650

13,0%

Webtjenester (inhoust)

550

4,5%

575

600

4,3%

Generelle IT-tjenester (inhouse)

550

4,5%

575

650

13,0%

NUUG faktureres i hovedsak for sekretærtjenester, vedlikehold av medlemsregister og regnskapstjenester. Endring av medlemsregistereksporten har vært ført som innomhus IT-tjenester.

Brevet inneholder ingenting om hvorfor økningen er større enn den generelle prisstigningen som i periden desember 2003 til november 2006 i følge SSB var på totalt 5,7%, eller ca. 3% pr. år. Brevet forklarer at timeprisene hos DnD endres årlig rundt 1. desember.

Avtalen med DnD er tilgjengelig for styremedlemmer via styrewebsidene, og ble sist inngått 2003-12-15.

2007-05 Spørreundersøkelse blant medlemmer og andre

Etter en god del arbeid før jul og i romjula ble en spørreundersøkelse blant medlemmer og andre sendt ut tirsdag 2007-01-02. Den pågår fram til og med 2007-01-31. Responsen har vært god så langt, med 120 besvarelser mottatt i løpet av det første døgnet. Undersøkelsen har vært annonsert via annonsering@nuug som når medlemmer@nuug og en rekke andre lister, samt NUUGs websider, efn-listen og news. Undersøkelsen inneholder spørsmål om valgfri USENIX-medlemskap, hvilke medlemsfordeler som er i bruk og hva NUUG bør gjøre mer av. Initielle resultater bør være klare i begynnelsen av februar. Petter kommer til å trenge hjelp med analysearbeidet.

2007-06 Oppstart av aktivitet i Stavangerområdet

NUUGs leder Petter har tatt initiativ til å få NUUG-aktivitet i stavangerområdet. Stavanger er det området utenfor Østlandet med flest NUUG-medlemmer, og de har hatt en fin økning i antall medlemmer det siste året. Det er planlagt et møte 31. januar der nestleder Peter vil presentere spamhåndtering.

2007-07 Godkjenning av forslag til årberetning

Forslag til årsberetning er tilgjengelig på http://wiki.skolelinux.de/nuug/dokumenter/aarsberetning-2006

Forslag til vedtak:

2007-08 Ny medlemskategori uten USENIX-medlemskap?

Det har vært foreslått flere ganger å innføre et medlemskapsalternativ uten USENIX-medlemskap. Argumentet til de som har foreslått det har vært at de er interessert i å støtte NUUG eller kunne tenke seg å være medlem i NUUG uten USENIX-tilknytning, da de ikke er interessert i å abonnere på ;login: og kunne tenke seg en lavere kontingent. Innføring av en slik kategori må vedtas på årsmøtet i NUUG, og vi bør innen den tid være klare på hva vi i styret synes er lurt. Vi bør ha en diskusjon om dette er noe vi ønsker å gå videre med, og i så tilfelle lage sakspapirer til årsmøtet.

Forslag til vedtak:

eller

styre/20070117-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)