Agenda for styremøte i NUUG 2006-08-16

Tid: Onsdag 2006-08-16 kl. 17:00 - 18:00

Sted: Lokalene til DND i Møllergata 24, Oslo

(Møtet ble flyttet fra 2006-08-09 pga. dobbeltbooking.)

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere hos DND-sekretariatet. Terje Trane har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hos sekretariatet hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 seks dager før møtet. Dvs. torsdag 10. august 2006. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2006-48 Godkjenning av referater

Referat fra siste styremøte (2006-06-14) ble sendt ut 2006-06-26. Ingen korreksjoner har vært send sendt inn.. Det er dermed i henhold til styreinstruksen å anse som godkjent. Det gjenstår å sende ut flere av styrereferater til medlemmene, samt å legge dem ut på web.

2006-49 Opptak og endringer av medlemmer

I følge eksporten fra medlemsregisteret 2006-08-10T09:00+0200 har vi 63 firma og 300 personer som medlem. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.2 år og vi mangler mailadresse for 10 personmedlemmer. De medlemmene som ikke har betalt medlemskontigent skal nå ikke lenger bli talt som medlemmer, slik at antall medlemmer skal stemme bedre enn tidligere. Fordelingen i kategorier er 233 medlemmer under bedrift, 45 Personlig medlemmer, 20 Studenter og 2 æresmedlemmer.

Den samme eksporten viser 7 nye personmedlemmer, 1 utmeldt firmamedlem, 5 utmeldte personer under bedrift, 16 utmeldte personmedlemmer siden eksporten datert 2006-06-08T09:30+0200. I tillegg er det endret 49 epostadresser og 52 postadresser. Navnene er sendt ut i mail i styret og sekretariatet.

Forslag til vedtak:

2006-50 Status for møtene i NUUG Oslo

Junimøtet var sommerfest, julimøtet var NUUG-bar med litt problemer rundt annonsering, og augustmøtet blir om metaframe, en tynnklientløsning. De andre månedene er ikke helt avklart, men endel ideer har vært oppe på mailinglistene. ADiCT oppdateres fortløpende når tema blir fastsatt.

2006-51 Høringsuttalelse om elektronisk stemmegiving

NUUG er blitt invitert til å komme med høringsuttalelse om elektronisk stemmegiving. Petter har sendt ut informasjon om dette til medlemmene, og bedt de som er interessert i å bidra til dette ta kontakt med styret. En person har tatt kontakt. Høringsfristen er 30. september 2006. Det trengs noen til å føre den i pennen, og innspill til hva som bør stå der. En wikiside er opprettet for å skrive høringen, og RT sak #6 er opprettet for å følge opp saken.

2006-52 Møteplan for høsten

Vi må bli enige om når styremøtene skal være nå i høst. Det eneste som påvirker aktuelle datoer er så vidt Petter vet prisutdelingen, som blir 2006-10-26 i år. Alle bør ha med seg oversikt over når det passer å ha møter.

styre/20060816-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)