NUUGs spørreundersøkelse blant medlemmer og interesserte 2017

NUUG vil gjerne vite mer om hva medlemmer og interesserte er opptatt av, og gjennomfører derfor en spørreundersøkelse. Du finner spørreundersøkelsen her: https://nettskjema.uio.no/answer/85220.html .

Med vennlig hilsen fra NUUGs styre og sekretariat.

spoerreundersoekelse (last edited 2017-10-18 22:56:53 by ThomasGramstad)