Skolelinux kan også installeres med pxe-boot

For å gjøre dette, må man blant annet ha et lokalt Debian-speil

her står det hvordan dette gjøres:

https://www.debian.org/mirror/ftpmirror

skolelinux-pxe-boot (last edited 2023-10-04 19:51:31 by Malinux)