Instasllasjonsguide Debian Edu KDE live på Chromebooks

https://wiki.nuug.no/skolelinux-live

Guiden er under utarbeidelse og er ligger foreløpig her og alle med linken til guiden kan bidra:

https://docs.google.com/document/d/1xZ2wrZozi45OQQaTEeVAXA6GDV2I5zm1DsprsVZXB3c/edit

== Ukrainsk guide work in progress ==

https://docs.google.com/document/d/1eTP0bhST3_KFMVzGrW8O_aDCGpzkXf7tItKLmBySxxg/edit ==

Work in progress

Presentasjon

https://docs.google.com/presentation/d/1OWLuUBg1K0Odzudjmv_dqaKZSpmnlzaEjFBT4OZU19Q/edit?usp=sharing

skolelinux-live (last edited 2024-01-14 17:53:31 by Malinux)