OPPDATERING JANUAR 2022

Teknologihuset har flyttet fra Pilestredet til nye lokaler i Rebel (Universitetsgata). I den forbindelse har vi tømt NUUG-skapet (2020-12-03), og utstyret fra skapet er for tiden lagret i NUUG sitt lager på Majorstua. Skapet er altså avviklet.

Informasjonen om skapet nedenfor er ikke lenger gyldig, men beholdes likevel på wiki, på grunn av bildene som dokumenterer hvilket utstyr det er snakk om.

I tillegg vil det komme oppdateringer her om eventuell NUUG-oppbevaring på Rebel.

NB: UTDATERT/ENDRET: Skapet hos Teknologihuset

(OBS: Kun bildene nedenfor er aktuelle. Se forklaring over, altså øverst.)

NUUG disponerer et skap i kjelleren i Teknologihuset i Pilestredet 56. Dette dokumentet går gjennom skapets innhold, og alle bildefilene finnes i følgende katalog/mappe: https://home.nuug.no/~thomas/skap/ .

For å få tilgang til skapet må man først innom resepsjonen i Teknologihuset for å låne nøkkel til hengelåsen på døra ned til kjelleren. Inn døra, lysbryter til venstre, ned trappa, rett frem, til venstre, ny lysbryter, til høyre og så står du foran skapet, som ser slik ut: https://home.nuug.no/~thomas/skap/skap01.jpg .

Du må åpne tallkodelåsen på døra. Tallkoden får du av noen i sekretariatet eller styret i NUUG.

Oversiktsbilde av hele skapet innvendig (oktober 2020) : https://home.nuug.no/~thomas/skap/skap03.jpg .

Nederst i skapet står rollup, lerret, gave til foredragsholder (NUUGs glassbjørn; på bildet er det 4 stykker i hver sin lille pappeske (det er flere i lageret på Majorstua). Det er også en bag med kabel i skapet (kan se ut som om det kan være 10 m med ethernet-kabel).

Ellers er det meste av utstyret i skapet diverse teknisk utstyr som Videogruppa bruker. Bildeserien skap05-10.jpg viser nærbilder av deler av dette utstyret: https://home.nuug.no/~thomas/skap/ .

Den sølvgrå maskinen nederst til høyre på øvre hylle er en avspiller for DV-kassetter. Denne avspilleren er flyttet til lageret på Majorstua, og vil heretter "bo" der, dvs den returneres dit etter utlån. Det blir ikke lenger produsert slike avspillere.

(NUUG gjorde video-opptak på DV-kassetter av mange arrangementer i perioden 2006-2015, særlig mange i perioden 2008-2013. Mye av disse opptakene er digitalisert og publisert på nett, men NUUGs nettpublisering av video er spredt på mange forskjellige nettsteder. Sekretariatet jobber i 2020 med å katalogisere DV-kassettene og sjekke at alt materialet har blitt digitalisert/nettpublisert. Etter at dette arbeidet er ferdigstilt vil også DV-kassettene bo i lageret på Majorstua.)

skap (last edited 2022-10-06 19:40:39 by ThomasGramstad)