Skript for oppdatering av medlemmer til Mailman-epostlister

Skriptet update-mailinglists brukes til å oppdatere abonnenter på de to
Mailman-epostlistene medlemmer@ og interesserte@. Dette innebærer at skriptet
legger inn epostadressen til nyinnmeldt medlem som abonnent på medlemmer@,
og fjerner nyUTmeldt medlem fra epostlisten medlemmer@ men legger den
utmeldte inn på epostlisten interesserte@. Skriptet gjør dette via tilgang
til medlemsregisteret, dvs fila medlemsliste.csv i styre-web.

Derfor følgende forberedelser før kjøring av skriptet:

1. Logg inn på geekbay -- skriptet må kjøres der.

2. Fila medlemsliste.csv må være ferdig oppdatert med alle innmeldinger og
utmeldinger før skriptet kjøres.

3. Kjør git push både i styre-web og nuug-web før du kjører skriptet.

Når disse forberedelsene er gjort, kjøres skriptet i to omganger med
litt forskjellige kommandoer. Dette er nødvendig fordi mailman-skriptene
av og til ikke gjør det som forventes av dem. Derfor bør oppdatering av
interesserte@ gjøres først, og deretter de øvrige oppdateringene.

Kommandoene blir da slik, når de utføres fra katalogen/mappa styre-web:

(1) ../nuug-web/tools/update-mailinglists | grep interesserte | sh -x
(2) ../nuug-web/tools/update-mailinglists | sh -x

Både git push og de to kommandoene kan samles i en fil/mini shellskript og
bør også kunne settes opp som en cronjobb.

sekretariat/update-mailinglists (last edited 2023-05-29 23:37:54 by ThomasGramstad)