Todo

Ting som gjerne skulle vært gjort, og notater rundt dette.

Kritisk

Ikke-kritisk

Reparere/forbedre programmer/skript for medlemsregister og faktura

Se https://wiki.nuug.no/ToDo/Skript

Slå sammen / samle medlemsregister-informasjon

Kilder: http://wiki.nuug.no/sekretariat/fakturering http://wiki.nuug.no/sekretariat/HvordanOppdatereMedlemsregisteret http://wiki.nuug.no/medlemsregister/feltbeskrivelse

Gå fra CVS til SVN/GIT

Script som forventer at vi bruker cvs, Resultatet av "grep -R 'cvs ' *" i nuug:

adict/README

Dokumentasjon som må oppdateres

nuug-prisen/GALLERI-README

Dokumentasjon som må oppdateres

newsblog-data/generate-news

newsblog-data/Makefile

styre/medlemsliste-update

tools/medlemsliste-regbetaling

tools/medlemsliste-sql-import

Ser ut til å være en false positive

tools/medlemsliste-sendinvoices

Cron-jobb? for web

Ukjent lokasjon

Egen seksjon for sekretariatmedarbeidere på kontaktsiden

Egen seksjon for sekretariatmedarbeidere på http://www.nuug.no/kontakt.shtml

sekretariat/todo (last edited 2017-02-22 17:51:50 by ThomasGramstad)