Tips og triks for RT

Sende e-post via rt (fra sekreteriat@nuug.no)

Dersom du oppretter en sak og setter en person som requestor når du oppretter den, vil personen motta "sak opprettet"-meldinger og lignende metainformasjon. Dette kan være forstyrrende for personer som ikke forventer å få e-post fra oss, eller som ikke er vandt med sakssystemer.

Dersom du først oppretter saken, for eksempel med en kort introtekst, og deretter legger mottagere inn som requestors under "People", vil neste reply du oppretter i saken sendes til disse med minimal "metainformasjon".

Eksempel: https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=8733 - legg merke til at requestors ble lagt til etter at saken ble opprettet.

Gamle saker / Requestors som ikke skal ha e-psot

Dersom du oppdater en sak, og ønsker at en innlagt requestor ikke skal være med på diskusjonen, men du forsatt ønsker at denne personen skal være linket til saken, kan du forhindre at det sendes mail til den personen.

Dette kan også brukes på gamle saker som burde ha blitt lukket for lenge siden, og der vi ikke ønsker å forstyrre requestors. I disse tilfellene er det ganske sikkert at vi allikevel ønsker å ha personen(e) koblet til saken.

Dette gjøres ved å fjerne haken ved personens e-post under "Reply" eller "Resolve" og deretter klikke Lagre/Save dette. Når du deretter skriver en reply/resolve og sender denne, vil det ikke bli sendt noe til personer som er fjernet her, selv om det er de om har opprettet saken. Vær oppmerksom på at det må lagres FØR du skriver en reply/resolve - det er ikke nok å bare fjerne haken og så trykke på Update Ticket.

Eksempel: https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=8288 - legg merke til at requestor har teksten «(Will not be sent email)» etter sin adresse, og fikk ikke e-post da saken ble resolved.

Funksjonelle endringer i RT

Endre/legge til menyvalg

Rediger filen /usr/local/rt3/local/html/Callbacks/NUUGCallbacks/Ticket/Elements/Tabs/Default

Endre standardtekst i e-poster/svar

En template som ligger i en kø vil overskrive en Global template. Templatene må ha samme navn. Templates endres under Configuration -> Global -> Templates eller Configuration -> Queues -> <velg kø> -> Templates

sekretariat/rt (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)