Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2015-11-29 21:27:02
Size: 2344
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Revision 13 as of 2019-10-16 16:28:46
Size: 2344
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
Oversikt over innkommet papirpost. De nyeste oppfoeringene er øverst. Her er det som står i Oversikt over innkommet papirpost. De nyeste oppføringene er øverst. Her er det som står i

Postliste for NUUG

Oversikt over innkommet papirpost. De nyeste oppføringene er øverst. Her er det som står i styreinstruksen om postlisten:

  • Sekretariatet fører liste over mottatt korrespondanse som kommer via papirpost. Dvs. brev, postkort etc. Reklame og kontoutdrag føres normalt ikke. Listen legges fram for styret hvert styremøte. Listen skal inneholde ankomstdato, info om avsender og info om hva saken gjelder.

2007

Ankomstdato

RT-sak

Beskrivelse

2007-12-27

#914

Faktura fra julebord for styret

2007-12-27

#913

Debetoppgave i fra banken

2007-12-15

#912

Faktura arkiv og postboks

2007-12-14

#911

Faktura arkiv og postboks

2007-12-01

#923

Faktura Brreg

2007-11-30

#879

Kontoutskrift bedrift- og sparekontoen

2007-11-30

#878

Kontoutskrift dollarkontoen

2007-11-30

#877

Fakturaspesifikasjon om betalingstjenester fra banken

2007-11-12

#876

Returnert faktura fra firmamedlem pga. ukjent personmedlem

2007-11-19

#875

Faktura fra novembermøtet

2007-11-24

#873

Faktura for gaver til foredragsholdere

2007-11-28

#872

Banken har lyst på kontakt

2007-11-15

#871

Rentejustering fra banken

2007-01-31

#870

Informasjon om postboks

2007-08-14

#869

Faktura arkivrom

2007-12-01

#868

Registerutskrift fra Brreg

2007-12-06

#867

Oppdatering i enhetsregisteret fra Brreg

sekretariat/postliste (last edited 2019-10-16 16:28:46 by ThomasGramstad)