Postliste for NUUG

Oversikt over innkommet papirpost. De nyeste oppføringene er øverst. Her er det som står i styreinstruksen om postlisten:

2007

Ankomstdato

RT-sak

Beskrivelse

2007-12-27

#914

Faktura fra julebord for styret

2007-12-27

#913

Debetoppgave i fra banken

2007-12-15

#912

Faktura arkiv og postboks

2007-12-14

#911

Faktura arkiv og postboks

2007-12-01

#923

Faktura Brreg

2007-11-30

#879

Kontoutskrift bedrift- og sparekontoen

2007-11-30

#878

Kontoutskrift dollarkontoen

2007-11-30

#877

Fakturaspesifikasjon om betalingstjenester fra banken

2007-11-12

#876

Returnert faktura fra firmamedlem pga. ukjent personmedlem

2007-11-19

#875

Faktura fra novembermøtet

2007-11-24

#873

Faktura for gaver til foredragsholdere

2007-11-28

#872

Banken har lyst på kontakt

2007-11-15

#871

Rentejustering fra banken

2007-01-31

#870

Informasjon om postboks

2007-08-14

#869

Faktura arkivrom

2007-12-01

#868

Registerutskrift fra Brreg

2007-12-06

#867

Oppdatering i enhetsregisteret fra Brreg

sekretariat/postliste (last edited 2019-10-16 16:28:46 by ThomasGramstad)