Pressemelding fra NUUG Oslo, 24. februar 2013

«Friprog-guru på Norgesbesøk»

Richard Stallman, grunnlegger og leder for Free Software Foundation, kommer på besøk til Norge. Fredag 1. mars er friprog-aktivisten på besøk i Oslo på et arrangement i regi av Norwegian Unix User Group (NUUG) og Friprogsenteret.

Høgskolen i Oslo og Akershus har stilt et auditorium med 350 plasser til rådighet for å beverte presentasjonen om fri programvarebevegelsen og GNU-prosjektet.

Stallman er som normalt ute for å evangelisere programvare-frihet og brukerens egen kontroll av datamaskin og innhold. Foredraget med tittelen “The Free Software Movement and GNU”.

«Vi gleder oss veldig og vet det er stor interesse for temaet i Oslo. Stallman er en av de største navnene innen fri programvare og det er med stolthet vi i NUUG arrangerer dette foredraget sammen med Friprog-senteret.» – sier Hans-Petter Fjeld, styremedlem i NUUG.

Fredagens foredrag varer i ca 2 timer og vil foregå på engelsk, dette inkluderer noe tid for spørsmål og svar. Foredraget er gratis for alle, men på grunn av begrenset antall plasser vil NUUGs egne medlemmer slippe inn i salen 16:15, og øvrig publikum 16:45. Foredraget vil ikke bli streamet på nett.

Stallman har siden 1983 arbeidet aktivt for fri programvare og lanserte GNU-prosjektet for å lage et fritt UNIX-lignende operativsystem basert utelukkende på fri programvare. GNU-systemet kjøres gjerne med en Linux-kjerne og GNU/Linux brukes i dag av millioner. Stallman skrev også lisensen GNU General Public License som på mange måte definerer fri programvare og gir brukeren en lisensfestet rett til de 4 frihetene:

Stallman kommer til å snakke om hvordan fri programvare sørger for at brukere selv bestemmer over sin egen datamaskin og arbeid produsert på denne.

NUUG er en ikke-kommersiell forening for profesjonelle databrukere, programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne standardar, fri programvare og UNIX-liknende operativsystemer, og ble stiftet 7. juni 1984.

Friprogsenteret er et uavhengig, statlig finansiert kompetansesenter for fri programvare, og bistår med å ta i bruk fri programvare, eller utvikle fri programvare i IT-løsninger. Friprogsenteret finansieres av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Kontaktpersoner:

Christer Gundersen - tlf +47 934 113 60 Referanser:

Frie bilder:

pressemelding/201302-rms (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)