Sendt til pressemelding@nuug og annonsering@nuug 2011-12-14 11:00.

Dårligere veivedlikehold i nord enn i sør?

Statistikk fra FiksGataMi-tjenesten indikerer at veiproblemer i nord blir sjeldnere rettet enn veiproblemer i andre deler av landet.

Så langt har 5783 personer over hele landet brukt FiksGataMi og rapportert om 8483 problemer med offentlig infrastruktur til det offentlige. 2967 (35%) av disse er blitt markert som fikset i løsningen. Når en ser på alle veirelaterte problemrapporter er det et uventet mønster som dukker opp når det gjelder hvor mange som blir registrert som løst i ulike deler av landet. Det er stor forskjell på hvor mange problemer som blir registrert som fikset i de tre nordligste fylkene sammenlignet med østlandet og de andre delene av landet.

Her er andelen veirelaterte problemer rapportert mellom 2011-04-23 og 2011-11-11 som er blitt registrert som fikset:

Løsningsrate

Område

31.1% av 1172

Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold

23.7% av 312

Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

22.5% av 617

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

21.6% av 380

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

15.6% av 122

Nordland, Troms og Finnmark

Vi i FiksGataMi-prosjektet vet ikke hva dette kommer av, men håper nærmere undersøkelser av fenomenet kan forklare det. Det kan være at antallet problemer rapportert i nord er for lite, slik at avviket ikke er statistisk signifikant. Hvis 19 flere rapporter ble markert som fikset i Nord-Norge vil løsningsraten være like god som på Østlandet. Det kan også være at innbyggerne i Nord-Norge har større avstander å forholde seg til, og derfor ikke oppdager at problemer er blitt løst like ofte som innbyggerne i mer tettbygde strøk. Det kan også være at noen innbyggere i Sør-Norge feilaktig markerer problemer som løst og dermed forskyver statistikken. Hvis en går ut fra at innbyggerne over hele landet er omtrent like flinke til å holde status for problemrapportene oppdatert, så kan årsaken rett og slett være at det blir fikset færre problemer i Nord-Norge enn i resten av landet.

De som vil se nærmere på FiksGataMi-rapportene og forsøke å finne ut hva som er årsaken til avviket kan bruke det Open311-baserte søke-grensesnittet til å hente ut informasjon om alle problemrapporter.

FiksGataMi sender e-post til lokale myndigheter basert på den geografiske plasseringen av problemet etter at innbyggeren har markert på kart hvor problemet befinner seg. Takket være forvaltningsloven vil meldingen ende opp hos riktig instans. Tjenesten bruker kartdata fra det dugnadsbaserte kartprosjektet OpenStreetmap, som har god dekning i tettbygde strøk, og noe sparsom dekning i mer grisgrendte områder. FiksGataMi kan også integreres direkte mot interne system hos det offentlige f.eks. vha. Open311-grensesnitt for de kommuner, fylker og vegvesenregioner som vil slippe å håndtere meldingene via e-post.

FiksGataMi er opprettet etter initiativ fra foreningen NUUG, og er utviklet med støtte fra Friprogsenteret og Departementenes Servicesenter basert på fri programvare hentet fra britenes mySociety. Tjenesten er satt opp og drives av frivillige i foreningen NUUG. NUUG er en ikke-kommersiell forening for profesjonelle databrukere, programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne standarder, fri programvare og UNIX-liknende operativsystem.

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen, leder av NUUG og Christer Gundersen, ansvarlig for offentlig sektor i Friprogsenteret (+47 934 11 360). Begge kan kontaktes via fiksgatami (at) rt.nuug.no.

Referanser

pressemelding/201112-fiksgatami-fiksrate (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)