Sendt til pressemelding@nuug 2011-06-24 08:00.

Dugnad for bedre sykkelkart i Oslo

Søndag 3. juli 2011 gjennomføres det en dugnad for bedre sykkelkart i Oslo, som et samarbeid mellom det norske OpenStreetmap-miljøet, foreningen NUUG, sykkelentusiaster og Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Denne søndagen vil kart- og sykkelentusiaster sjekke sykkelveier, sykkelruter og skilting av sykkelruter i Oslo-området og oppdatere den dugnadsbaserte kartkilden OpenStreetmap. Resultatet vil bli et bedre sykkelkart for innbyggerne og en bedre datakilde for tjenester som anbefaler hvordan en kommer seg frem i Oslo på sykkel.

OpenStreetmap-miljøet stiller med teknikere og syklister, mens kommunen stiller med forfriskninger og sykkelkartdata. Bymiljøetaten har donert noen av sine sykkelrelaterte kartdata til OpenStreetmap med lisensene Public Domain Dedication and License og Norsk Lisens for offentlige data for å sikre at datagrunnlaget for sykkelkartet blir best mulig.

Hvis du vil være med å bidra til et bedre sykkelkart for Oslo, møt opp søndag 3. juli kl. 11:00 med eller uten sykkel ved Peppes Pizza i Nydalen. Hvis du har en GPS, ta den med. Hvis du mangler GPS, håper prosjektet å ha noen å låne bort for dagen. Det vil bli gitt kort opplæring i kartleggingsoppgaven før deltagerne går og sykler ut i gatene for å sammenligne kart og terreng.

OpenStreetmap er et kart og tilhørende kartadata som er laget på dugnad av mer enn 400 000 frivillige på verdensbasis, og som er tilgjengelig med få bruksbegresninger for alle som vil bruke det.

NUUG er en ikke-kommersiell forening for profesjonelle databrukere, programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne standardar, fri programvare og UNIX-liknende operativsystemer, og ble stiftet 7. juni 1984.

Bymiljøetaten ble opprettet 1. mai 2011. Etaten har ansvar for oppgavene som Samferdselsetaten, Trafikketaten, Friluftsetaten, Enøketaten og Idrettsetaten tidligere utførte. I tillegg har etaten overtatt noen oppgaver fra Helse- og velferdsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Kontaktpersoner

Sverre Didriksen, NUUG-medlem, OpenStreetmap-aktiv og koordinator for samlingen, epost sverre.didriksen (at) usit.uio.no og mobiltelefon +47 905 97 500

Vidar Gundersen, OpenStreetmap-aktiv, epost vibrog+osm (at) gmail.com og mobiltelefon +47 975 61 924.

Mia Kolbeinsen, kommunikasjonssjef Oslo kommune Bymiljøetaten, Divisjon samferdsel: mobil +47 918 18 916

Petter Reinholdtsen, leder i NUUG og OpenStreetmap-aktiv, epost pere (at) hungry.com.

Referanser

pressemelding/201106-osm-oslo (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)