Pressemelding sendt til pressemelding (at) nuug.no 2011-06-01 10:10.

FiksGataMi: 1250 problemer fikset på tre måneder

FiksGataMi har siden lanseringeren i mars 2011 vært en landsomfattende dugnad hvor 3700 innbyggere har bidratt med over 6000 innrapporteringer som er sendt til det offentlige i 273 av landets kommuner. Veisaker er det som engasjerer innbyggerne mest når de skal rapportere om problemer i sitt lokalmiljø. Statistikken viser at to av tre saker handler om et veinett i forfall.

FiksGataMi dekker alle landets kommuner og brukerne av nettstedet kan rapportere og diskutere problemer de har funnet i sitt nærområde. Hvem som helst kan melde om problemer uten å tenke på hvem i det offentlige som skal ha beskjed.

Innbyggerne i kommunene Elverum, Farsund, Gausdal, Gjerdrum, Grue, Høylandet, Kongsvinger, Lavangen, Lillesand, Lom, Lyngdal, Lyngen, Marnardal, Oppdal, Risør, Roan, Røyrvik, Sogndal, Strand, Sør-Varanger, Tysfjord, Ørskog og Åmot kan være spesielt fornøyde. Der er absolutt alle FiksGataMi-problemrapporter eldre enn fire uker blitt fikset. Innbyggerne i Asker, Balsfjord, Bamble, Berg, Giske, Halden, Holmestrand, Larvik, Lørenskog, Narvik, Re, Spydeberg og Tysvær har også grunn til å være fornøyde. Der er mer enn halvparten av alle problemrapporter eldre enn fire uker blitt fikset.

FiksGataMi sender e-post til lokale myndigheter basert på den geografiske plasseringen av problemet etter at innbyggeren har markert på kart hvor problemet befinner seg. Takket være forvaltningsloven vil meldingen ende opp hos riktig instans. Tjenesten bruker kartdata fra det dugnadsbaserte kartprosjektet OpenStreetmap, som har god dekning i tettbygde strøk, og noe mer sparsom dekning i mer grisgrendte områder.

FiksGataMi er opprettet etter initiativ fra foreningen NUUG, og er utviklet med støtte fra Friprogsenteret og Departementenes Servicesenter basert på fri programvare hentet fra britenes mySociety. Tjenesten er satt opp og drives av frivillige i foreningen NUUG. NUUG er en ikke-kommersiell forening for profesjonelle databrukere, programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne standarder, fri programvare og UNIX-liknende operativsystem.

Presentasjon av FiksGataMi-teknologien sendes på Frikanalen (tilgjengelig via Riks-TV) torsdag 2011-06-02 kl. 15:00.

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen, leder av NUUG og Christer Gundersen, ansvarlig for offentlig sektor i Friprogsenteret (+47 934 11 360). Begge kan kontaktes via fiksgatami (at) rt.nuug.no.

Referanser

pressemelding/201106-fiksgatami-status (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)