Pressemelding fra NUUG sendt til pressemelding@nuug 17:17 2011-03-01.

Kommunegrenser uten bruksbegresninger til alle fra NUUG

NUUG lanserer nå en API-tjeneste for deg som trenger å finne kommunegrensene i Norge. Tjenesten heter Mapit, og er basert på en britisk tjeneste laget av mySociety. Den er en database over fylker og kommuner med tilhørende fylkes- og kommunenummer og georeferert kartinformasjon.

Tjenesten lar en få automatisk svar på spørsmål som "I hvilken kommune og fylke befinner dette geografiske punktet seg?" på maskinlesbart format og er en byggestein i NUUGs arbeid med kartbasert nett-tjenester. Tjenesten leverer ut JSON-formattert informasjon. Dokumentasjonen for tjenesten er tilgjengelig fra http://mapit.nuug.no/ .

Tjenesten er bygget ved hjelp av GeoDjango av mySociety. Den norske tjenesten er tilpasset fra den britiske av mySociety på oppdrag fra NUUG og utviklingen er finansert av Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare, Departementenes Servicesenter og NUUG.

Kommune- og fylkesgrensene i databasen er hentet fra OpenStreetmap.org. Da det offentlige nekter å dele ut nøyaktig georeferert grenseinformasjon for kommuner og fylker, er grensene litt unøyaktige, men OSM-grensene er basert på N5000-kartet fra Statens kartverk som skal ha unøyaktighet på maks 2 km. Kommunegrensene i OpenStreetmap.org er dog gode nok til at Oslo kommune bruker OpenStreetmap.org til å vise frem hvor piggdekkgebyret gjelder.

Prosjektet Fri Geo Norge har klagesak gående mot det offentlige på bakgrunn av avslag om tilgang på kommunegrensedata. Via det prosjektet kan en lese den absurde historien om hvordan det offentlige Norge nekter borgerne innsyn uten bruksbegresning om hvor kommunegrensen går som georeferert informasjon på maskinlesbart format.

Tjenesten som er satt opp på mapit.nuug.no har begrenset kapasitet, så alle oppfordres til å kun bruke den til lav-volum-forespørsler. Bruk av tjenesten på mapit.nuug.no er gratis, og fritt tilgjengelig for ikke-kommersiell bruk. Bruk av OpenStreetmap.org-data krediteres i henhold til deres lisens, og det er fint om NUUG også blir kreditert. De som ønsker å bruke tjenesten mye eller til kommersiell bruk bes sette opp sin egen kopi av tjenesten hos seg. Kildekode og datakilder er tilgjengelig via GIT og OpenStreetmap.org for alle som vil lage sin egen utgave, og bør ikke ta mer en noen timer. Ta kontakt med NUUG hvis det ønskes hjelp til dette.

Norwegian Unix User Group (NUUG) er en ikke-kommersiell forening for profesjonelle databrukere, programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne standardar, fri programvare og UNIX-liknende operativsystemer, og ble stiftet 1984-06-07.

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen
E-post: <pere (at) hungry.com>
Leder i NUUG og koordinator av Mapit-tjenesten

Cato Auestad
E-post: <bleakgadfly (at) fsfe.org>

Referanser

Foreningen NUUG
http://www.nuug.no/

Prosjektet Fri Geo Norge
http://www.frigeonorge.net/

OpenStreetmap.org
http://www.openstreetmap.no/

mySociety, stiftelsen bak mapit.mysociety.org
http://www.mysociety.org/

Kildekoden til Mapit-tjenesten
git clone https://github.com/mysociety/mapit.git

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
http://www.friprog.no/

Departementenes Servicesenter
http://www.dss.dep.no/

Oslo kommunes nettside om piggdekkgebyr
http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/miljo/piggdekkgebyr/

pressemelding/201103-mapit (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)