Versjon 1.0 sendes til lokalaviser/landsdekkende aviser

lokalaviser:

Subject: Pressemelding: FiksGataMi lanseres idag

Pressemelding til <avisnavn>:

Foreningen NUUG lanserer i dag FiksGataMi som en tjeneste for å melde feil og problemer til lokale myndigheter for <nedslagsfelt>.

landsdekkende redaksjoner:

Subject: Pressemelding: FiksGataMi lanseres idag og dekker alle landets kommuner

Pressemelding til <avisnavn>

Foreningen NUUG lanserer i dag FiksGataMi som en landsdekkende tjeneste for å melde feil og problemer til lokale myndigheter i hele landet.

for alle redaksjoner:

Ved å gå inn på nettstedet www.fiksgatami.no kan innbyggerne rapportere problemer i deres lokalmiljø. Tjenesten dekker alle landets kommuner og brukerne av nettstedet kan rapportere og diskutere problemer de har funnet i sitt nærområde. Hvem som helst kan melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig etat som skal ha beskjed. FiksGataMi sender e-post til lokale myndigheter basert på den geografiske plasseringen av problemet.

Tjenesten er utviklet av NUUG med støtte fra Friprogsenteret og Departementenes Servicesenter.

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen, leder av NUUG, pere@hungry.com
Christer Gundersen, fungerende direktør i Friprogsenteret, christer@friprog.no , 934 11 360

Referanser

http://www.nuug.no/, foreningen NUUG
http://www.fiksgatami.no/, FiksGataMi-tjenesten
http://www.openstreetmap.no/, OpenStreetmap-prosjektet
http://mapit.nuug.no/, Mapit-tjenesten
http://www.friprog.no/, Friprogsenteret
http://www.dss.dep.no/, Departementenes Servicesenter
http://www.mysociety.org/, organisasjonen mySociety
http://www.fixmystreet.com/, FixMyStreet-tjenesten

pressemelding/201103-fiksgatami-lokalavis (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)