Sendes til pressemelding@nuug.no (IKT-pressen) mandag 2011-03-07 ca 09:00

Subject: Pressemelding: NUUG lanserer FiksGatami

NUUG lanserer i dag FiksGataMi som en landsdekkende tjeneste for å melde feil og problemer til lokale myndigheter.

FiksGataMi er et nettsted som lar innbyggerne rapportere problemer i sitt lokalmiljø. Tjenesten dekker alle landets kommuner og brukerne av nettstedet kan rapportere og diskutere problemer de har funnet i sitt nærområde. Ved å besøke www.fiksgatami.no kan hvem som helst melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig etat som skal ha beskjed. FiksGataMi sender e-post til lokale myndigheter basert på den geografiske plasseringen av problemet.

FiksGataMi benytter det dugnadsbaserte kartet OpenStreetMap som i enkelte områder kan være av varierende kvalitet, men i de store byene og tettstedene er det fullt på høyde med blant annet Google Maps og Statens kartverk. Innbyggere kan også bidra til å forbedre kartgrunnlaget ved å besøke OpenStreetMap.org. Dagens lansering ble mulig da NUUG sist uke lanserte tjenesten mapit.nuug.no som gir maskinell tilgang til informasjon om geografisk plassering for blant annet kommune og fylkesgrenser.

Et internasjonalt samarbeidsprosjekt

Organisasjonen mySociety i England har utviklet nettstedet FixMyStreet siden 2007. Teknologien bak FiksGataMi utvikles idag som et samarbeid mellom NUUG i Norge og mySociety i England. Med dette blir FiksGataMi et europeisk prosjekt. FixMyStreet i England mottar og sender videre rundt 2000 meldinger pr. uke.

Tjenesten er utviklet med støtte fra Friprogsenteret og Departementenes Servicesenter.

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen, leder av NUUG, pere@hungry.com
Christer Gundersen, fungerende direktør i Friprogsenteret, christer@friprog.no , 934 11 360

Referanser

http://www.nuug.no/, foreningen NUUG
http://www.fiksgatami.no/, FiksGataMi-tjenesten
http://www.openstreetmap.no/, OpenStreetmap-prosjektet
http://mapit.nuug.no/, Mapit-tjenesten
http://www.friprog.no/, Friprogsenteret
http://www.dss.dep.no/, Departementenes Servicesenter
http://www.mysociety.org/, organisasjonen mySociety
http://www.fixmystreet.com/, FixMyStreet-tjenesten

pressemelding/201103-fiksgatami-ikt (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)