Pressemelding sendt pressemelding@nuug og annonsering@nuug 2009-12-17 11:15.

Pressemelding fra NUUG: NUUG deler ut julegaver

NUUG er glad for å dele ut julegaver til to viktige initiativer i år. Skolelinux-prosjektet og Stopp Datalagringsdirektivet får begge en gave som NUUG håper kan bidra til å bringe prosjektene fremover, og inspirere andre til å bidra på samme måte.

Stopp Datalagringsdirektivet er en initiativ for å jobbe for å stoppe den massive overvåkningen av kommunkasjonsmønstret til alle borgere som er foreslått innført i Norge. Forslaget innebærer en markant endring i rettsforholdene i Norge, der en går fra å overvåke de som er mistenkte til å overvåke også folk som ikke er mistenkt for noe som helst. Stopp Datalagringsdirektivet får 10 000,- fra NUUG.

Skolelinux-prosjektet er et initiativ som jobber for å gjøre IT-delen av skolehverdagen enklere og billigere ved å lage en Linux-basert IT-pakke skreddersydd for skoler. Skolelinux-prosjektet har sitt opphav i NUUGs Teach the Teacher-initiativ fra våren 2001, og har bidratt til å sette fri programvare på dagsorden i Norge med sitt engasjement og sin leveringsevne. Skolelinux får 20 000,- fra NUUG, noe som er omtrent det som trengs for å dekke en utviklersamling.

NUUG oppfordrer alle, både medlemsbedrifter og andre, om å bidra med penger til disse prosjektet, slik at både Stopp Datalagringsdirektivet og Skolelinux-prosjektet kan lykkes i det de har satt seg fore.

NUUG er en forening for folk som har interesse av fri programvare, åpne standarder og unix-lignende operativsystemer, og ble stiftet 1984-06-07.

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen, leder i NUUG
Epost: pere at hungry.com

Ole Kristian Lien, nestleder i NUUG
Epost: oklien at nuug.no
Mobil: +47 41281108

Ole-Anders Andreassen, Skolelinux-utvikler og leder i foreningen Fri programvare i Skolen (FRiSK)
Epost: olea at skolelinux.no
Mobil: +47 402 37 203

Lars-Henrik Paarup Michelsen, Leder i Stopp Datalagringsdirektivet
Mobil: +47 980 33 301

Referanser

pressemelding/200912-julegaver (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)