Sendt ut til pressemelding@nuug og annonsering@nuug 2009-03-10 kl. 12:10.

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2009-03-10

Frikanalen nå tilgjengelig i Ogg Theora

NUUG er veldig glad for å kunne melde at Frikanalen, kanalen for ikke-kommersielle TV-sendinger fra allmennheten i det digitale bakkenettet, nå tilbyr sine innslag på Internet med fritt og åpent standardiserte protokoller og formater. Tidligere var innslagene kun tilgjengelig for de som hadde Microsoft Silverlight, men takket være god innsats fra Frikanalen og NUUGs videogruppe, er det nå en alternativ inngangsportal basert på frie og åpne standarder. Den nye løsningen bruker videoformatet Ogg Theora, som er anbefalt av regjeringens standardiseringsråd.

Den nye løsningen innebærer at alle nå kan se innhold som publiseres av Frikanalen på Internet. De med en nettleser med Javastøtte får videoavspilling direkte i nettleseren. I praksis vil dette si at alle operativsystem-plattformer støttes uten installasjon av ekstra programvare på maskinen. Man må ofte ha administrator-rettigheter for å installere ekstra programvare. Folk som sitter på Internetkafeer har f.eks. ikke administrator-rettigheter , og det er ansett som dårlig praksis å ha websider som krever installasjon av programvare for å benyttes. Den nye løsningen utvider altså mulighetene til brukerne slik at alle nå kan se innhold fra Frikanalen, også de som ikke bruker Microsft Windows og Apple MacOS X og har ekstraprogrammet Silverlight installert.

Video-formatet Ogg Theora, som benyttes i bunnen av NUUG's løsning er 100% patentfritt. Dette innebærer at man slipper å bekymre seg om man befinner seg i juridiske gråsoner knyttet til bruk og distribusjon av media. Det er også åpent standardisert og spesifikasjonen er publisert på Internet og tilgjengelig uten kostnad. Det er annonsert at nettleserne Opera og Firefox vil støtte Ogg Theora i kommende versjoner i forbindelse med videostøtten i HTML5.

NUUG ønsker med denne lanseringen å markere seg som en ressurs og pådriver for offentliggjøring av media i åpent standardiserte formater, slik at alle får tilgang på like vilkår. NUUG håper å kunne bistå Frikanalen også i fremtiden når det gjelder beslutninger av teknisk og strategisk art.

Den nye portalen tilbyr også opptakene via video-RSS, slik at brukere av RSS-klienter som Miro får enkel tilgang til Frikanalens sendinger.

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen, leder i NUUG
Epost: pere (at) hungry.com

Erik Vold, Frikanalen
Epost: erik (at) frikanalen.no
Tlf: +47 92821739

Referanser

Referanser for oss som skriver pressemeldingen

pressemelding/200903-frikanalen-ogg (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)