Sendt til pressemelding@nuug 2009-02-23 - 12:15

Pressemelding fra NUUG

NUUG kringkaster i dag Richard Stallman over hele verden

Som del av opptakten til videofilming av konferansen Go Open 2009, vil NUUGs videogruppe i samarbeid med studentforeningen PING i dag filme og kringkaste foredraget som Richard Stallman, stifter av Free Software Foundation, holder i Oslo. Gisle Hannemyr ved Institutt for informatikk vil introdusere Stallman og lede diskusjonen etter foredraget. Kringkastingen varer i fra klokken 17.00-20.00 og gjøres i de frie og åpne formatene Ogg Theora og Ogg Vorbis, som regjeringens standardiseringsråd har anbefalt brukt av det offentlige.

Adressen til videostrømmen er <URL: http://nuug.no/live.m3u >, som kan åpnes i nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. Det er flere medieavspillere som kan spille av Ogg Theora. NUUGs videogruppe anbefaler VLC media player , som finnes til flere platformer. Videostrøm adressen er en spilleliste med referanse til flere servere som kringkaster gjennom et nett av Ogg-formidlere som er spredt over hele verden, med noder i Norge, Tyskland og USA. En stor takk til enkeltpersoner og videogruppen i Debian som bidrar til dette. Da dette er første gang NUUG krinkaster globalt tas det forbehold om problemer.

Hvis en får problemer med videoavspillingen underveis kan det hjelpe å stoppe og starte medieavspilleren for å forsøke på nytt.

Kontaktpersoner

Ole Kristian Lien - oklien (at) nuug.no, +47 412 81 108
NUUGs videogruppe

Stian Hübener - mail (at) stianhubener.com +47 992 03 560
NUUGs videogruppe

Referanser

pressemelding/200902-rms-streaming (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)