Sendes ut til pressemelding@nuug og annonsering@nuug 2009-01-08 kl. 14:20.

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2009-01-08

Ogg er et godt valg for multimediapublisering på web

NUUG ser med glede at regjeringens standardiseringsråd foreslår Ogg Vorbis og Ogg Theora som de anbefalte formatene for lyd- og videopublisering fra det offentlige. Disse formatene vil gjøre det mulig for alle å benytte opptakene. I dag er det vanskelig å spille av opptak fra blant annet pressekonferanser og stortingsdebatter uten å akseptere svært harde bruksvilkår. En god del av multimediaformatene det offentlige bruker i dag er også patentbelagte i USA, noe som gjør det vanskelig for utviklere av fri programvare å distribuere løsninger som produserer disse formatene.

NUUG Oslo arrangerer månedlige foredrag og publiserer opptak av disse i blant annet Ogg Vorbis og Ogg Theora. Det finnes en rekke gode verktøy som ffmpeg2theora og icecast for både behandling og publisering av Ogg-formatene, og streaming av video fungerer utmerket.

NUUG håper at en overgang til Ogg-formatene kan gjøre at regjeringen.no ikke lenger må be Linux-brukere bruke programvare med uklar opphavsrettslig status (Win32codec-pakken) for å få tilgang til videoopptakene som legges ut der, slik at disse brukerne kan se på opptakene uten å undre seg på om de bryter opphavsrettsloven eller ikke.

Kontaktperson

Petter Reinholdtsen
Epost: pere (at) hungry.com

Referanser

Referanser for oss som skriver pressemeldingen

pressemelding/200901-standardkatalog-multimedia (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)