Sendt til pressemelding@nuug og annonsering@nuug 2009-01-14 kl. 09:30.

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2009-01-14

NUUG melder seg inn i dokument-allianse for fremtiden

Open Document Format (ODF) er et fritt og åpent format for elektroniske tekstbehandlingsfiler, regneark og presentasjoner, som utvikles av organisasjonen OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Versjon 1.0 av formatet ble en ISO-standard (ISO/IEC 26300:2006) i 2006 og er nylig godkjent som svensk standard. Versjon 1.2 er under utarbeidelse, med en rekke utvidelser og forbedringer.

Formatet brukes allerede i dag av de mest brukte programvarepakkene som OpenOffice.org, Google Docs, IBM Lotus Symphony, Corel WordPerfect Office, KOffice, Abiword, og er også tilgjengelig i Microsoft Office (idag via ekstra filter fra Microsoft eller Sun). Microsoft har annonsert innebygget støtte i neste versjon som kommer i vår.) Den norske regjeringen har vedtatt at formatet fra 1. januar 2009 skal brukes i statlig sektor ved publisering av elektroniske dokumenter det skal være mulig å endre. I tillegg har f.eks. NATO vedtatt at ODF skal brukes ved utveksling av dokumenter mellom dokumentsystemer på tvers av landegrenser.

I mars 2006 ble ODF-alliansen stiftet for å arbeide globalt med å opplyse beslutningstakere, IKT-administratorer og allmennheten om fordelene og mulighetene ved ODF. Dette bidrar til at offentlig informasjon, rapporter og dokumenter er tilgjengelige på tvers av plattformer og applikasjoner. At ODF er en fri og åpen standard, der den fullstendige formatspesifikasjonen er tilgjengelig uten bruksbegrensninger, innebærer at alle markedsaktører kan delta på like vilkår.

Styret i NUUG har vedtatt å melde foreningen inn i ODF-alliansen, etter oppfordring fra NUUGs undergruppe for standardarbeide. NUUG slår dermed følge med de andre norske medlemmene i ODF-alliansen: eZ systems AS, Redpill Linpro AS, Opera Software ASA, FreeCode AS og Tankeboks. ODF-alliansen har ca. 586 medlemmer på verdensbasis.

NUUG oppmuntrer alle sine medlemmer til å delta i ODF-alliansen. Dette er en allianse for alle som ser verdien av å kunne ta vare på sine dokumenter også når teknologien endrer seg.

Kontaktpersoner

Leder i NUUG Petter Reinholdtsen
Epost: pere (at) hungry.com

Ståle Askerød Johansen
Epost: s.a.johansen (at) usit.uio.no

Referanser

Referanser til oss som skriver pressemeldingen

pressemelding/200901-odf-alliansemedleskap (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)